Powiatowe Urzędy Pracy dofinansują część wynagrodzeń firmom MSP

Powiatowe Urzędy Pracy mogą przyznawać dofinansowanie firmom z sektora MSP do części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Szczegóły poniżej.

 

W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie pandemii COVID-19 Powiatowe Urzędy Pracy mogą przyznawać przedsiębiorcom dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenie. Podstawą prawną jest tu art. 15zzb ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania części wynagrodzeń z PUP

Z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników etatowych i zleceniobiorców mogą skorzystać firmy:

  • mikro,
  • małe
  • oraz średnie.

 

Chcesz wiedzieć, z jakich jeszcze rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy dla ratowania miejsc pracy? Zajrzyj tutaj >> (klik). 

 

Warunki otrzymania dofinansowania na wynagrodzenia

Aby skorzystać z dofinansowania z PUP u przedsiębiorcy reprezentującego sektor MSP musi nastąpić określony spadek obrotów gospodarczych. Zależnie od tego spadku, przedsiębiorca uzyska odpowiedni poziom dofinansowania. Ów spadek obrotów jest rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, które są obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

 

Szukasz innych informacji z zakresu prawa pracy w kontekście pandemii koronawirusa? Zajrzyj tutaj:

Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

 

Poziomy dofinansowania części wynagrodzeń dla pracowników z PUP

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców MSP jest zależny od poziomu spadku obrotów. I tak:

  • przy co najmniej 30% spadku, wysokość dofinansowania nie może przekraczać kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia minimalnego powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne;
  • przy co najmniej 50% spadku, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 70% wynagrodzenia minimalnego powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne;
  • przy co najmniej 80% spadku, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, jednak nie więcej niż 90% wynagrodzenia minimalnego powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne.

 

 UCo istotne, pracodawca musi utrzymać zatrudnienie przez czas dofinansowywania oraz po jego zakończeniu przez analogiczny czas pod rygorem zwrotu dofinansowania.

 

Zgłaszanie wniosków o dofinansowanie

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zwartej z PUP na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z comiesięczną wypłatą.

Wniosek zgłasza się naturalnie do Powiatowego Urzędu Pracy.

Formularze są w trakcie opracowania i dostępne będą na stronach urzędów pracy.

 

 

Potrzebujesz wsparcia w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>

 Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys. 

 

 

 

Pobierz za darmo kalendarz kadrowego 2020 r. na obecny miesiąc (kliknij) 

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj