Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców przez 3 miesiące

Świadczenie postojowe można uzyskać trzykrotnie, ale konieczne jest oświadczenie.

 

Początkowo świadczenie postojowe dla zleceniobiorców miało być jednorazowe. Aby je otrzymać, trzeba było spełnić warunki opisane tutaj: http://poradnikhr.blog/2020/04/02/zleceniobiorcy-swiadczenie-postojowe-z-tytulu-covid-19/Od 18 kwietnia br., tj daty wejścia w życie rozszerzonej Tarczy Antykryzysowej (zwanej Tarczą 2.0.), świadczenie postojowe można uzyskać trzykrotnie.

 

Skorzystanie z kolejnego świadczenia postojowego nie będzie jednak automatyczneWarunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest złożenie oświadczenia przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną, że jej sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

 

Kolejne świadczenie postojowe będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej, niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

 

Co istotne, świadczenie postojowe przysługuje również osobom wykonującym umowę cywilnoprawną, która została zawarta po 1.02.2020 r. a przed 01.04.2020 r., jeżeli osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Do tej pory rozpatrywano tylko wnioski tych osób, z którymi umowa była zawarta przed 01.02.2020 roku.

 

Chcesz wiedzieć, z jakich rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy uratować miejsca pracy? Zajrzyj tutaj >> (klik).  

 

Szukasz informacji z zakresu prawa pracy w kontekście pandemii koronawirusa? Kliknij:

Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >>

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj