Cięcie pensji o 10 proc. i zwolnienia mailem - wyciekł projekt Tarczy 3.0

Znamy projekt zapisów Tarczy Antykryzysowej 3.0 – w nim m.in. zwolnienie mailem czy proste cięcie wynagrodzenia o 10 proc. w drodze oświadczenia pracodawcy. Szczegóły poniżej!

Mamy pierwsze informacje o zmianach dotyczących prawa pracy, jakie znalazły się w projekcie trzeciej wersji Tarczy Antykryzysowej, zwanej Tarczą 3.0! Obejmują następujące rozwiązania:

  • redukcja wynagrodzenia do 10% w drodze oświadczenia pracodawcy, bez zgody pracownika (tzw. proste cięcie pensji); redukcja wynagrodzenia ma się wiązać z analogiczną redukcją czasu pracy o 10% i dotyczyć tych pracodawców, którzy wskutek pandemii zanotowali 15% spadek obrotów r/r lub 25% w bieżącym roku;
  • mailowe zwalnianie pracowników;
  • wysłanie wszystkich pracowników na urlop do połowy jego wymiaru z bieżącego roku, w terminie wybranym przez pracodawcę;
  • wysłanie wszystkich pracowników na urlop w wymiarze do 30 dni zaległego urlopu z poprzednich lat, bez uzyskiwania zgody pracowników;
  • uproszczone zwalnianie lub redukcja wynagrodzenia wszystkich pracowników – w pierwszej kolejności tych, którzy:
    • mają inne źródło utrzymania (np. emeryturę, rentę, inne świadczenia z ZUS),
    • prowadzą działalność gospodarczą;
  • przy uproszczonych zwolnieniach nie będą miały zastosowania przepisy o zwolnieniach grupowych, przewidujące m.in. odprawy w wys. 3-krotności pensji w przypadku firm zatrudniających powyżej 20 pracowników, ani szczegółowe zasady dotyczące doboru pracowników do zwolnienia.

 

Na bieżąco śledzimy zmiany w prawie pracy!

Artykuł aktualizowany.

Więcej informacji wkrótce.

 

Informacje z pierwszej ręki na temat zmian w prawie pracy publikuje na LinkedIn ekspert prawa pracy, partner Grant Thornton, Monika Smulewicz – m.in. tutaj >> https://www.linkedin.com/posts/monikasmulewicz_dzie%C5%84-bez-tarczy-to-dzie%C5%84-stracony-s%C4%85-activity-6660271114935238657-UT7F

 

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj