Wpłaty do PPK w szczególnych sytuacjach

Co z wpłatami do PPK, jeśli pracodawca znalazł się w kryzysowej sytuacji? Z jakich narzędzi może skorzystać? Czy pracownik może sam realizować wpłaty? O tym i innych aspektach funkcjonowania programu PPK w dobie pandemii koronawirusa piszemy poniżej.

 

Znajdujemy się w szczególnym czasie, który wpływa obecnie już niemal na każdy aspekt naszego życia. Panująca pandemia wymaga wielu nadzwyczajnych rozwiązań. Nie musi to jednak oznaczać rezygnacji z oszczędzania na przyszłość – wprost przeciwnie! Niepewność przyszłości i doświadczenia, jakich doznajemy wskutek tak nietypowej sytuacji, jaką jest życie w cieniu pandemii, może być dla wielu z nas motywacją do oszczędzania nawet najmniejszych kwot.

 

PPK w obliczu COVID-19

Jedną z możliwości oszczędzania na przyszłą emeryturę są Pracownicze Plany Kapitałowe. Co do zasady, PPK to powszechny, dobrowolny system długoterminowego i prywatnego oszczędzania dla pracowników – tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Niestety w czasie trwającej pandemii pracodawcy napotykają na wiele trudności w prowadzeniu swoich przedsiębiorstw. Pomimo to starają się chronić miejsca pracy. Jednym ze sposobów na to jest wprowadzenie tzw. przestoju ekonomicznego lub objęcie pracowników obniżonym wymiarem czasu pracy. Konsekwencje takiego rozwiązania są odczuwalne nie tylko dla pracowników, ale również mają wpływ na funkcjonowanie programu PPK.

 

Narzędzia dla pracodawców mających trudności z regulowaniem wpłat do PPK

W ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych został zawarty zapis na wypadek problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, które mogą utrudnić finansowanie wpłat do PPK przez pracodawców. Pośród rozwiązań, jakie w takim wypadku mogą zastosować pracodawcy – w kontekście programu PPK – znajdują się:

  • okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
  • zaistnienie przesłanek niewypłacalności pracodawcy,
  • przejściowe zaprzestanie prowadzenia działalności lub ograniczenie jej prowadzenia z powodu powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

 

 UWAGA! Pracodawca, u którego wystąpiła którakolwiek z powyższych sytuacji, nie ma obowiązku dokonywania wpłaty podstawowej, ale również dodatkowej do PPK.

 

Rozwiązania dla pracowników, których pracodawcy notują kłopoty

Inaczej ma się sprawa w przypadku uczestnika PPK zatrudnianego przez pracodawcę, który ma kłopoty z wpłatami do programu PPK. Ustawa przewiduje dla takiego pracownika możliwość dokonywania dalszych wpłat, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia. Wzór takiego dokumentu został opublikowany przez Polski Fundusz Rozwoju (wzór). Pracodawca ma również możliwość określenia własnego wzoru oświadczenia, ponieważ nie został on określony w ustawie.

Wskutek złożenia takiej deklaracji finansowania wpłat do PKK przez pracownika, wpłaty są następnie finansowane w wysokości, jaką zadeklaruje uczestnik PPK, jedynie w jego części. Naliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat na rachunek uczestnika PPK następuje z chwilą wypłaty pierwszego wynagrodzenia po złożeniu oświadczenia przez danego pracownika.

 

Pracownik może w każdej chwili się wycofać

Tak, jak w przypadku każdej deklaracji składanej przez uczestnika PPK, może on w każdej chwili zmienić podjętą wcześniej decyzję i zrezygnować z finansowania swojej części wpłaty. Rezygnacja odbywa się poprzez poinformowanie pracodawcy o wycofaniu złożonej deklaracji – uczestnik nie składa dodatkowego wniosku o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

 

 UWAGA! Niefinansowanie wpłat przez pracownika będzie trwało przez cały okres wystąpienia szczególnych okoliczności, w których pracodawca również ich nie finansuje.

 

Masz szczegółowe pytania? Skontaktuj się ze mną bezpośrednio pod adresem: anna.swiatek@pl.gt.com.

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

mm

Specjalista ds. kadr i płac w Zespole The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Wcześniej młodszy specjalista ds. księgowości. Na co dzień zajmuje się m. in. wsparciem użytkowników systemów operacyjnych w zakresie bieżących problemów oraz realizowanych wdrożeń u klientów, a także prowadzeniem i wsparciem testów systemów informatycznych. Ponadto realizacją szkoleń dla pracowników i klientów. W pracy zawodowej interesuje się w szczególności zmianami w prawie pracy, a także rozwiązaniami ułatwiającymi codzienną pracę i ich wdrożeniami.

Zobacz także

Skomentuj