Obowiązkowa maseczka już nie taka obowiązkowa! Rząd był na TAK, ale jest też na NIE...

Absolutny nakaz noszenia maseczek w zakładach pracy istniał tylko 4 dni! Od dziś weszły w życie nowe przepisy, które ten obowiązek łagodzą – cedując decyzję na przełożonych.

 

Na mocy rozporządzenia z 26 listopada br. maseczki miały być obowiązkowe od 28 listopada br. do 27 grudnia br. w: zakładach pracy „jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej” (wyszczególnionych w rozporządzeniu – szerzej pisaliśmy na ten temat tutaj >>).

 

Maseczki jednak nieobowiązkowe?

Już we wtorek, 1 grudnia br. okazało się – jak wczoraj podało radio RMF FM – że „rząd chce wprowadzić zasadę, że maseczki, co prawda pozostają obowiązkowe w miejscu pracy, ale ten obowiązek może znieść nasz przełożony”. Ta informacja potwierdziła się we wtorkowy wieczór – w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe rozporządzenie Rady Ministrów, wchodzące w życie dzień później, tj. 2 grudnia br. (dziś).

 

Kto musi nosić maseczki wg najnowszych przepisów?

Najnowsze rozporządzenie zmienia przede wszystkim nakaz dotyczący zasłaniania ust i nosa na terenie zakładów pracy, pozostawiając decyzję w tym zakresie przełożonym.

 Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 lit c) ww. rozporządzenia do 27 grudnia 2020 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa m.in. w miejscach ogólnodostępnych w tym w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.


W założeniach złagodzenie nakazu zasłaniania ust i nosa miałoby dotyczyć pracowników, którzy nie mają kontaktu z klientami czy innymi osobami spoza firmy. Natomiast ci obsługujący gości nadal mieliby nosić maseczki.

 

Złagodzenie przepisów tylko formalnie!

Ostatecznie decyzja co do ewentualnego złagodzenia restrykcji spoczywa na pracodawcach. Co istotne – powinni oni wprowadzać zmiany formalnie, np. poprzez odpowiednie zarządzenie czy polecenie, które jasno określi w jakich strefach obowiązek noszenia maseczek nie obowiązuje (np. w pomieszczeniach, w których pracodawca jest w stanie zapewnić odpowiednią odległość między stanowiskami pracy).

 

  UWAGA! Niedopełnienie formalności może narazić pracodawców na odpowiedzialność w razie kontroli – warto zatem podejść do wdrażania nowych regulacji rozważnie.

 

Znów można zdjąć maseczkę podczas posiłku w pracy!

W najnowszych przepisach przewidziano, że nie każdy pracodawca może zapewnić pracownikom wystarczającą liczbę pomieszczeń do spożycia posiłku bez maseczki – dlatego w § 25 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia dodano zapis, że odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy lub budynkach, o których mowa w ust.1 pkt 2 lit. c i d. (tj. „c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej, d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (…)”).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

mm

Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Związana jest z firmą od 2007 roku. Menedżer, z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Monika Smulewicz jest ekspertem w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Wykładowca liczących się uczelni wyższych. Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami. Jej misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą specjalistyczną w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz pracowników.”

Zobacz także

Skomentuj