E–zwolnienia jednak nie od 1 lipca 2018

O zaletach e-zwolnień pisaliśmy niespełna trzy miesiące temu. Pracownicy działów kadrowo–płacowych z nadzieją czekali na 1 lipca 2018 bowiem od tego momentu zwolnienia lekarskie miały się pojawiać wyłącznie w formie elektronicznej. Zaowocowałoby to w codziennej pracy działów kadr standaryzacją procesów. Jednak, jak się okazuje, z wdrożeniem nowego rozwiązania poczekać musimy do 1 grudnia 2018

 

Spór wokół e-zwolnień eskalował w kwietniu. Środowiska lekarskie utrzymywały, że celowym i koniecznym jest zrezygnowanie z obowiązku obligatoryjnego wystawiania druków ZUS ZLA w formie elektronicznej z dniem 1 lipca 2018 i pozostawienie placówkom podstawowej opieki zdrowotnej możliwości ich wystawiania także w formie papierowej. ZUS chciał ograniczyć wystawianie papierowych zwolnień i wprowadził limity na wydawanie bloczków papierowych zwolnień lekarzom, co zaowocowało jeszcze większym oporem środowiska lekarskiego i oświadczeniami zamiaru wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy na drukach zastępczych.

 

W efekcie 1 czerwca 2018 roku Prezydent podpisał  Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw wydłużającą okres wystawiania zwolnień w dotychczasowej – papierowej formie do dnia 30 listopada 2018 roku. Zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny w formie elektronicznej powinny być wystawiane od 1 grudnia 2018.

 

MRPiPS w komunikacie z dnia 20 kwietnia podało, że od stycznia 2016 do 18 kwietnia 2018 zostało wystawionych 3,02 mln zaświadczeń lekarskich w formie e-ZLA, a 53,6 mln w formie papierowej. Uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy jest 145,7 tys. lekarzy, a jedynie 78,7 tys. z nich na ten moment posiada profil informacyjny na portalu Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), z czego e-ZLA  wystawia jedynie 25,5 tys. lekarzy.

 

Czy zdaniem naszych Czytelników termin ten będzie ostateczny?

 

O zaletach e-ZLA przeczytaj w naszym artykule: http://poradnikhr.blog/2018/03/26/elektroniczne-zwolnienia-lekarskie-e-zla/

Zobacz także

Skomentuj