Pojawiły się zalecenia PIP w sprawie powrotów do pracy!

Wczoraj Państwowa Inspekcja Pracy wydała zalecenia dotyczące wznawiania działalności zawodowej i powrotu do zakładów pracy.

 

W związku ze stanem epidemii spowodowanej wirusem SARS-COV-2, PIP poinformował,że środki bezpieczeństwa, ograniczenia i środki prewencyjne, powinny zostać utrzymane, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby COVID-19.

 

Aktualizacja oceny ryzyka, czyli BHP po nowemu

Co istotne, PIP wymaga od Pracodawców skorygowania oceny ryzyka i uwzględnienie w niej wszystkich nowych zagrożeń spowodowanych stanem epidemii, w tym m.in. zdrowia psychicznego pracowników. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy, identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka w środowisku pracy, to punkt wyjściowy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) w obecnym czasie.

PIP zwraca uwagę, że udział pracowników i ich przedstawicieli w trakcie weryfikacji oceny ryzyka jest bardzo ważny ze względu na fakt, że epidemia budzi u większości grup zawodowych lęk, niepokój, stres, a także frustrację, co może negatywnie wpływać na ich kondycję psychofizyczną.

 

Uporządkowany plan powrotu do pracy

Zgodnie z rekomendacją PIP, kolejnym krokiem po aktualizacji oceny ryzyka, jest:

  1. stworzenie planu działania eliminującego  zagrożenie – jeżeli to możliwe, należy świadczyć usługi zdalnie (przez telefon, organizując wideokonferencje etc.), a nie osobiście;
  2. lub stworzenie planu działania minimalizującego  zagrożenie – poprzez uwzględnienie określonych środków bezpieczeństwa i kontroli.

 

Chcesz wiedzieć, z jakich rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy uratować miejsca pracy? Zajrzyj tutaj >> (klik).  

 

Środki bezpieczeństwa i kontroli w nowych realiach pracy

Kluczowe środki bezpieczeństwa i kontroli, jakie pracodawcy powinni uwzględnić planując powroty do miejsc pracy dla zatrudnianych osób, obejmują następujące kategorie:

  • środki techniczne (np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami);
  • środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i liczby przerw w pracy);
  • środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95);
  • środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami);
  • działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk, blatów, klamek, poręczy; zapewnienie wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy etc.).

 

 UWAGA! Przed wznowieniem pracy należy poinformować pracowników o wprowadzanych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i wytyczne dotyczące minimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

 

Więcej szczegółów tutaj: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html

 

 

Szukasz informacji z zakresu prawa pracy w kontekście pandemii koronawirusa? Kliknij:

Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj