Bezpieczne podróżowanie po krajach UE? Proszę bardzo!

Skąd czerpać aktualne i sprawdzone dane o bezpieczeństwie podróży zagranicznych w obrębie UE? Poniżej wiarygodne źródła i namiary dla szukających wakacyjnego odpoczynku poza Polską!

 

Po wielu trudnych miesiącach spowodowanych epidemią koronawirusa, coraz więcej osób myśli o wakacjach. Wielu ludzi zarezerwowało już urlop w kraju, jednak część tęskni za dalszymi, zagranicznymi podróżami. Zastanawiają się jednak, w jaki sposób je zorganizować i skąd czerpać aktualne informacje o sytuacji epidemiologicznej danego kraju, by podróżować bezpiecznie. Mamy dla tych właśnie osób konkretne wskazówki. Zapraszamy do lektury!

 

Otwarcie granic

O północy z 12 na 13 czerwca br. zostały zniesione kontrolne na granicy Polski, co spowodowało zniesienie kontroli sanitarnej i obowiązkowej kwarantanny na całym odcinku naszej wewnętrznej granicy. Obecnie Polacy mogą swobodnie podróżować po całej Unii Europejskiej. Aby podróżowanie w dobie wciąż trwającej niestety pandemii koronawirusa było jak najbezpieczniejsze, Komisja Europejska udostępniła platformę internetową – w języku polskim(!) – o nazwie „Re-open EU”, na której znajdują się praktyczne i aktualne informacje ze wszystkich państw członkowskich, dotyczące sytuacji epidemiologicznej w nich panującej, ograniczeń w podróżowaniu, a także w zakresie zdrowia publicznego. Link do wspomnianej strony znajduje się tutaj: https://reopen.europa.eu/pl#/en.

 

Dla kogo obowiązek kwarantanny w Polsce?

Nie tylko jednak podróżujemy. Część z nas przyjmuje gości z zagranicy. W tej sytuacji warto pamiętać, że obostrzenia i obowiązek odbycia kwarantanny nadal obowiązuje osoby przyjeżdżające do Polski z krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, każda osoba przekraczająca granicę Polski w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski, jest zobowiązana odbyć po przekroczeniu granicy zewnętrznej, obowiązkowej kwarantanny, trwającej do czasu uzyskana ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie dłużej jednak niż 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Powyższego obowiązku nie stosuje się w stosunku do osób przekraczających granicę Polski w ramach wykonywania czynności zawodowych (art. 1 par. 3) przez m.in. załogi statku powietrznego, marynarzy, rybaków oraz członków załóg statków morskich, osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego, obsady pociągu.

 

Kto i w jaki sposób może skrócić kwarantannę?

Jedynie Państwowy Inspektor Sanitarny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma się odbyć obowiązkowa kwarantanna (lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny) – w uzasadnionych przypadkach, może zdecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny.

Zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny następuje w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, na podstawie informacji otrzymanej od Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zwolnienie to następuje na czas pobrania materiału w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz na czas niezbędny do dojazdu z miejsca obowiązkowej kwarantanny do miejsca pobrania materiału w celu wykonania tego testu i z powrotem. Dojazd ów może nastąpić wyłącznie „pojazdem samochodowym”, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj