ZUS udostępnił wzór wniosku o postojowe dla zleceniobiorców

W minioną sobotę ZUS udostępnił zleceniobiorcom starającym się samodzielnie o postojowe odpowiedni wzór wniosku.

 

24 lipca br. zmieniły się przepisy dotyczące świadczenia postojowego. Na mocy Tarczy 4.0 wnioski od tej pory mogą składać samodzielnie zleceniobiorcy, ale już nie np. osoby zatrudnione na umowach o dzieło – zgodnie z art. 15zsa ust. 1, który brzmi:

 

 „W przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawce w sposób wskazany w art. 15zs ust. 2, osoba uprawniona, która jest zleceniobiorcą, może złożyć wniosek o świadczenie postojowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.”

 

Wnioskowanie o postojowe przez zleceniobiorców tylko elektronicznie

Wniosek ma symbol RSP-CZ. Należy go złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie, poprzez profil na PUE ZUS oraz podpisać (także elektronicznie – przez profil PUE lub podpis kwalifikowany). Na druku widnieje także pole do wpisania nr rachunku bankowego (gdyby np. dotychczasowy uległ zmianie). Wysokość świadczenia postojowego wynosi obecnie 80% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 2080 zł.

Wymogi do samodzielnego złożenia wniosku o postojowe przez zleceniobiorcę

Kluczowym wymogiem mogącym nastręczać trudności jest uzyskanie przez nich oświadczenia potwierdzającego odmowę złożenia wniosku o postojowe przez zleceniodawcę (w imieniu zleceniobiorcy). Warto pamiętać, że do samodzielnego złożenia wniosku przez zleceniobiorców – poza w/w oświadczeniem o odmowie zleceniodawcy – wymagane jest spełnienie jeszcze innych warunków. Są to:

  • zanotowanie przestoju przez zleceniodawcę albo zamawiającego bezpośrednio wskutek zaistnienia pandemii COVID-19,
  • zawarcie umowy między stronami przed 1 kwietnia 2020 roku,
  • osiągnięcie przez zleceniobiorcę przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w wysokości niższej, niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (zgodnie z ogłoszeniem prezesa GUS na podst. przepisów o emeryturach i rentach z FUS) – tj. dla wniosków składanych w okresie czerwiec-sierpień br. 15 994,41 zł.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

mm

Specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj