Restrukturyzacja – wygodny powód do zwolnienia?

Restrukturyzacja lub likwidacja stanowiska pracy nie powinna być uznawana za wygodny powód uzasadniający wypowiedzenie umowy o pracę. Nadużywana może grozić niekorzystnym dla pracodawcy rozstrzygnięciem w sądzie pracy.

 

Pierwsze skojarzenie, jakie potocznie przychodzi na myśl w kontekście restrukturyzacji, to likwidacja lub upadłość pracodawcy, zmiany organizacyjne (reorganizacja, optymalizacja procesów pracy, oddanie niektórych funkcji i procesów podwykonawcom zewnętrznym – tzw. outsourcing) lub ekonomiczne – gł. konieczność zmniejszenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Restrukturyzacja zawsze skutkuje zwolnieniami

Niezależnie od tego, jakie są konkretne przyczyny restrukturyzacji, w ramach wiążących się z nią procesów organizacyjnych i naprawczych dochodzi do zwolnień pracowników wskutek m.in. łączenia stanowisk, likwidacji niektórych z nich, rotacji pracowników lub redukcji zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych (czyli zmniejszenia liczby stanowisk o zwielokrotnionej obsadzie, np. kasjerów czy handlowców).

 

Sądy pracy nie analizują biznesowego uzasadnienia restrukturyzacji, ale…

Warto wiedzieć, że sąd pracy nie jest uprawniony do analizowania, czy restrukturyzacja stanowiąca przyczynę redukcji etatów w danym przedsiębiorstwie miała biznesowe uzasadnienie (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2013 r., sygn. akt I PK 172/12). Ryzykowne jednak jest przyjęcie założenia, że restrukturyzacja lub likwidacja stanowiska pracy jest najprostszym powodem, na jaki w wypowiedzeniu może się powołać pracodawca. W praktyce takie przeświadczenie może skutkować błędami w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej rozwiązania umowy o pracę, co finalnie grozi niekorzystnym dla pracodawcy rozstrzygnięciem w sądzie pracy.

 

 Z powyższych względów pracodawca planujący zwolnienia powinien pamiętać, aby w wypowiedzeniu podać nie tylko zasadniczą przyczynę swojej decyzji (np. likwidacja części tożsamych stanowisk pracy ze względów finansowych), ale także wskazać kryteria, jakimi się kierował podczas doboru poszczególnych osób zakwalifikowanych do zwolnienia.


Więcej na ten temat już 20 sierpnia br. w Purpurowym Informatorze Grant Thornton pt. „Restrukturyzacja zatrudnienia” – trzecim z cyklu „Mistrzowskie zespoły wykute w czasach pandemii”. Już dziś zapraszamy do zapoznania z tą praktyczną i interesującą, przekrojową publikacją!  

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat restrukturyzacji lub likwidacji stanowisk pracy? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

Agnieszka Wachowicz, Honorata Zakrzewska-Krzyś

Zobacz także

Skomentuj