Skrócony okres obowiązywania kwarantanny u osób bez objawów!

Już nie 14 dni, ale 10 dni kwarantanny obowiązuje osoby, które nie mają objawów zakażenia koronawirusem, mimo narażenia lub styczności z chorym! 

 

Uchylanie się od obowiązkowej kwarantanny i niepoinformowanie pracodawcy o obowiązku jej odbycia, to szczyt nieodpowiedzialności – zagrożony konkretnymi sankcjami. Choć obowiązkowa kwarantanna, to nic przyjemnego, na szczęście dla osób bez objawów długość jej odbywania został skrócony! Na jakiej podstawie i od kiedy? Informacje poniżej.

 

Krótsza obowiązkowa kwarantanna dla osób bezobjawowych od 2 września br.

Do tej pory okres kwarantanny u osoby, u której nie wystąpiły objawy choroby wynosił 14 dni, jednak zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 1 września 2020 r. (zmieniającym rozporządzenie z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego), został skrócony do 10 dni, począwszy od 2 września bieżącego roku.

 

 „Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.”

 

Kiedy Sanepid zdejmuje obowiązek kwarantanny w przypadku zarażonych?

Zgodnie z ww. rozporządzeniem „okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) ulega zakończeniu po 24 godzinach od wprowadzenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie wcześniej niż 7. dnia, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia lub styczności.”

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj