UWAGA! Ważne zmiany w kwarantannie!

Automatyczne powiadomienia o objęciu kwarantanną, kwarantanna dla domowników osoby COVID-dodatniej, brak obowiązku odbywania kwarantanny po powrocie do Polski z krajów UE – to kluczowe zmiany. 

 

Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił specjalny nr telefonu: +48 22 104 37 05, z którego przekazuje automatyczne powiadomienia o kwarantannie. Z powyższego numeru osoby usłyszą dedykowany komunikat dotyczący objęcia kwarantanną. Decyzja sanepidu o skierowaniu na kwarantannę nie będą już wydawane na piśmie.

Pracodawca będzie otrzymywał powiadomienie o kwarantannie pracownika automatycznie, a pracownik samodzielnie będzie mógł pobrać informację ze swojego konta internetowego na portalu pacjent.gov.pl. Dostęp do systemu ma także policja.

 

 Dla wszystkich dzwoniących w sprawie kwarantanny COVID-19 dostępna jest infolinia GIS: +48 22 25 00 115 czynna całą dobę.

 

Automatyczna kwarantanna dla domowników osób COVID-dodatnich

Osoby, które zamieszkują z domownikami z dodatnim wynikiem testu na COVID-19 będą automatycznie objęte kwarantanną od dnia otrzymania wyniku testu domownika potwierdzającego zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Wyjątek! Jeżeli domownik odbywa kwarantannę, bo spotkał się z kimś zakażonym, pozostali domownicy nie są objęci kwarantanną!

 

Od kiedy kwarantanna po skierowaniu na test?

Od 26 października br. osoba skierowana na test na obecność wirusa Sars-Cov-2 jest zobowiązana na mocy prawa poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania na badania. Kwarantanna jest zawieszana na czas dojazdu do punktu medycznego, pobrania materiału biologicznego do badania i powrotu do miejsca zamieszkania.

Brak kwarantanny dla „ozdrowieńców”

Kwarantanny nie stosuje się wobec „ozdrowieńców”, tj. osób, które zakończyły izolację z powodu zakażenia wirusem Sars-Cov-2. Jeżeli takie osoby zamieszkują z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem nie są poddane izolacji ani kwarantannie, gdyż nabyły na wirusa czasową odporność.

 

Kwarantanna dla wracających z zagranicy

Od 24 października br. osoby wracające z zagranicy z krajów UE nie mają obowiązku odbycia kwarantanny. Osoby powracające z krajów spoza Unii Europejskiej są zobowiązane do odbycia 10-cio dniowej kwarantanny.

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj