Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 do 29 listopada 2020 roku

Komu będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz w jakich sytuacjach – tylko kluczowe i aktualne informacje!

 

W związku z szeregiem wątpliwości dotyczących przywrócenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ogłoszonego przez Premiera podczas konferencji prasowej 4 listopada br., resort rodziny opublikował 5 listopada komunikat na ten temat. Prostuje w nim, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie będzie przyznawany na zasadach obowiązujących wiosną (jak się wyraził Premier), ale na zasadach przyjętych we wrześniu br. Co to oznacza w praktyce? Poniżej najważniejsze informacje przytoczone za rządowym portalem Ministerstwa Rodziny.

 

W jakich sytuacjach przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Od dziś, tj. 9 listopada br., do 29 listopada br., dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w następujących przypadkach:

 • zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19,
 • ograniczonego otwarcia wyżej wymienionych placówek w związku z COVID-19.

 

Kto jest uprawniony do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Na analogicznych zasadach, jakie obowiązywały we wrześniu br., dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

oprac. HZK za gov.pl

Zobacz także

Skomentuj