Koronawirus u pracownika a prawo do prywatności

Czy pracodawca może poinformować resztę pracowników o zakażeniu koronawirusem u konkretnej osoby? Jakie są zasady dotyczące prywatności pracownika podczas epidemii?

 

Informacje o stanie zdrowia pracownika są objęte szczególną ochroną i stanowią szczególną kategorię danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO (tzw. „dane wrażliwe”). Ponadto, pracodawca musi przestrzegać zasady minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO) – czyli przetwarzać dane w minimalnym możliwym zakresie.

 

 Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, samodzielne działania pracodawców dot. przetwarzania dodatkowych danych o stanie zdrowia pracowników – w tym testowania i żądania ujawnienia wyników testów – są wykluczone i zależą wyłącznie od Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Czy można poinformować pracowników o zakażeniu konkretnej osoby?

Celem firmy jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia, ale ten cel może być osiągnięty także bez publikacji danych konkretnego pracownika, kiedy można w inny sposób określić precyzyjny krąg osób, które miały kontakt z osobą zakażoną. Co istotne, informacja o zakażeniu nie powinna wyjść poza niewielki krąg osób odpowiedzialnych za obszar kadrowy w firmie.

 

 Pamiętajmy, że upublicznienie informacji o zakażeniu konkretnego pracownika może go stygmatyzować oraz naruszać jego prawo do prywatności i godności, a pracodawca może być wówczas narażony na ryzyko związane z odpowiedzialnością wynikającą z przepisów RODO.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

Zobacz także

Skomentuj