Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do Bożego Narodzenia!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia,
i co dalej?

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego została przedłużona od 30 listopada do 24 grudnia dla:

  • rodziców dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonych rodziców dzieci:
    • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
    • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • ubezpieczonych rodziców lub opiekunów osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

Co po 24 grudnia br. z zasiłkami opiekuńczymi?

Zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2020/2021 zimowa przerwa świąteczna będzie trwać od 23 grudnia do 31 grudnia 2020 r. Jednak nie oznacza to, że uczniowie wrócą do szkół w poniedziałek, 4 stycznia. W miniony piątek zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wprowadza ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

Na tę chwilę rząd planuje powrót dzieci i młodzieży do szkół od 18 stycznia 2021 r., jednak czy tak się stanie zweryfikuje sytuacja epidemiologiczna w Polsce w połowie stycznia.

 

Więcej informacji na ten temat także na stronie ZUS.pl. 

 

Zobacz także

Skomentuj