Skierowania na badania profilaktyczne w formie papierowej i elektronicznej!

MRPiT potwierdziło, że skierowania na badania profilaktyczne mogą być wystawiane w formie papierowej i elektronicznej, a własnoręczny podpis może być zastąpiony elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

 

Przepisy Kodeksu pracy określają, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawców jest kierowanie pracowników na wstępne, kontrolne i okresowe badania lekarskie, które przeprowadza się na podstawie skierowań wystawionych przez pracodawcę. Wytyczne oraz wzór skierowania na badania profilaktyczne pracowników są ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 roku.

 

W związku z tym, że żaden przepis nie narzuca formy skierowania, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii potwierdziło w stanowisku z 5 marca br., że skierowania na badania profilaktyczne mogą być wystawiane w formie papierowej i elektronicznej, a własnoręczny podpis może być zastąpiony elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

 

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z par. 4 ust. 1a ww. rozporządzenia skierowanie powinno być wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba skierowana na badania, a drugi trafia do jej akt osobowych.

 

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj