Szczepienia w firmach już od 10 maja?

Najpóźniej 10 maja miały ruszyć szczepienia na COVID-19 w firmach – także dla rodzin pracowników, ale pojawiły się opóźnienia z dostawami. Jednak są i dobre informacje.

AKTUALIZACJA: 26 kwietnia 2021

 

Szczepienia w miejscach pracy miały rozpocząć się najdalej 10 maja, jak informował wicepremier Gowin podczas środowej konferencji prasowej (tj. 21 kwietnia br.) – tuż po pilotażu przewidzianym w pierwszych dniach maja przy udziale 4 spółek Skarbu Państwa oraz czterech prywatnych przedsiębiorstw. Jarosław Gowin zapowiedział, że na początku przyszłego tygodnia rząd przedstawi szczegółowe zasady realizacji szczepień, podkreślając że udział w nich jest dobrowolny i tak też się stało.

 

Zgłoszenia do szczepień w zakładach pracy ruszają 4 maja 2021 r.

Rząd zdecydował, że 4 maja ruszą zgłoszenia na szczepienia w tych zakładach, w których pracodawcy zdołają zebrać minimum 300 chętnych (a nie 500, jak wcześniej zapowiadano) do przyjęcia preparatu. Zakład pracy może zgłosić:

  • pracowników zakładów pracy,
  • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
  • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
  • studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
  • członków rodzin tych osób.

Sam system zgłoszeń ma być prosty i szybki – trzeba będzie wypełnić formularz, który od 4 maja będzie dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Szczepienia mają być realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, jednak rząd nie zdecydował się na podanie konkretnej daty pierwszych szczepień w zakładach pracy, z uwagi na problemy z dostawami.

Jakie obowiązki związane ze szczepieniami będą ciążyły na pracodawcach?

Punkty szczepień będą organizowali przedsiębiorcy (oraz będą ponosili tego koszty), nawiązując współpracę z istniejącym punktem szczepień, który zgodzi się zorganizować ów proces – o ile zbiorą co najmniej 300 chętnych. Nie będzie musiał to być jeden przedsiębiorca, ale również kilku mniejszych pracodawców, wspólnie zgłaszających się do programu szczepień, również w ramach jednej grupy kapitałowej (dla wszystkich wchodzących w jej skład spółek). Szczepienie dla pracowników i ich rodzin z kilku podmiotów będzie można zorganizować w jednym budynku lub kompleksie biurowym czy np. parku przemysłowym etc.

 

Nie będzie można wybrać szczepionki

Jarosław Gowin podsumowując konsultacje z Radą Przedsiębiorczości, która aktywnie uczestniczyła w wypracowywaniu rozwiązań dotyczących szczepień w zakładach pracy stwierdził, że

niemal wszystkie postulaty, podnoszone przez środowisko biznesowe zostały przez nas zaakceptowane. Nie będzie można tylko wybierać szczepionki.

Podkreślił, że szczepienia będą realizowane bez ograniczeń wiekowych (dla dorosłych obywateli), narodowościowych (także dla obcokrajowców) oraz niezależnie od formy zatrudnienia (również dla osób na umowach cywilnoprawnych czy kontraktach). Udział w programie będzie także niezależny od reprezentowanej przez przedsiębiorców branży.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Rada Przedsiębiorczości, to forum współdziałania największych polskich organizacji przedsiębiorców i pracodawców, aktualnie w składzie: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL i Związek Rzemiosła Polskiego.

 

oprac. HZK za MRPiT

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj