Czy nakaz noszenia maseczek w pracy dla niezaszczepionych to dyskryminacja?

Pracodawca nie ma prawa wymagać od pracownika zaszczepienia się na Covid-19, ani podania informacji o ewentualnym zaszczepieniu się. Ale może różnicować obowiązek noszenia maseczek w pracy między zaszczepionymi i niezaszczepionymi pracownikami. Czy to przejaw dyskryminacji?

 

Niedawno trafiło do mnie następujące pytanie od osoby zatrudnionej w dużej, znanej firmie:

„Otrzymaliśmy właśnie informację, że na terenie obiektu wszyscy niezaszczepieni mają wykonywać pracę w maseczce. Praca jest biurowa i zachowane są odstępy. Po tej decyzji cześć z nas siedzi w maskach, a cześć nie. Od razu widać kto nie jest zaszczepiony. Czy to nie jest dyskryminacja? Prawo jest po stronie niezaszczepionych??”

 

Noszenie maseczki w pracy nie oznacza braku szczepienia na Covid-19

Ze względu na fakt, że pracodawca nie ma prawa wymagać od pracowników podawania informacji o przyjęciu, lub nie, szczepionki na Covid-19, noszenie przez pracowników maseczek w pracy – przy obowiązującym nakazie dla niezaszczepionych – wcale nie musi jednoznacznie wskazywać, że nie są zaszczepieni. Może wskazywać na trzy możliwości:

  • pracownik nie udzielił pracodawcy informacji o ew. zaszczepieniu się na Covid-19;
  • pracownik dla własnego bezpieczeństwa zdecydował się nosić maseczkę, mimo bycia zaszczepionym;
  • pracownik nie poddał się szczepieniu na Covid-19.

Trudno w takiej sytuacji mówić o dyskryminacji. Tym bardziej, że pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy, co może być odpowiednim uzasadnieniem do różnicowania sytuacji pracowników.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Obowiązek noszenia maseczek do 31 sierpnia 2021 roku w pomieszczeniach?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 czerwca 2021 r. (poz. 1054) do 31 sierpnia 2021 roku obowiązuje nakaz noszenia maseczek w zakładach pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. Pamiętajmy, że termin ten już wielokrotnie był przesuwany i prawdopodobnie niebawem nastąpi to ponownie.

Warto mieć na uwadze, że obecnie pracodawca może dowolnie regulować kwestię obowiązku noszenia maseczek w zakładzie pracy. Może wprowadzić taki przymus, albo zwolnić z takiego nakazu osoby, które dobrowolnie podadzą mu informację o przebyciu szczepienia. Nie jest to jednak oczywiste i zgodnie z zapowiedziami rządzących, wkrótce powinniśmy się spodziewać precyzyjnych regulacji w odpowiednich przepisach prawa.

 

Powyższy tekst jest opracowaniem eksperckiej wypowiedzi pierwotnie opublikowanej na portalu kadry.infor.pl >> (klik).

 

opracowanie i redakcja: Honorata Zakrzewska-Krzyś

mm

Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Związana jest z firmą od 2007 roku. Menedżer, z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Monika Smulewicz jest ekspertem w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Wykładowca liczących się uczelni wyższych. Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami. Jej misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą specjalistyczną w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz pracowników.”

Zobacz także

Skomentuj