Jakie minimalne wynagrodzenie w 2022 roku?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku wyniesie 3010 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej 19,70 zł brutto. Rada Ministrów przyjęła 15 września br. stosowne rozporządzenie.

 

Rada Ministrów przyjęła w minionym tygodniu rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. Zgodnie z nim, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. wyniesie 3010 zł brutto – oznacza to wzrost o 210 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w bieżącym roku. Jednocześnie, minimalna stawka godzinowa w 2022 r. wyniesie 19,70 zł brutto.

 

O punkcie wyjścia do negocjacji w sprawie minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku informowaliśmy także w naszym alercie pt.: Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł, a stawka godzinowa 19,50 zł! 

 

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2022 roku w zależności od wymiaru etatu?

Wymiar etatu Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto
Pełen etat 3.010,00 zł
3/4 etatu 2.257,50 zł
2/3 etatu 2.006,66 zł
1/2 etatu 1.505,00 zł
1/3 etatu 1.003,33 zł
1/4 etatu 752,50 zł

 

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowiło 50,8 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2022 r. (tj. 5.922,00 zł).

 

Czy konieczne jest aneksowanie umów w związku ze wzrostem minimalnej płacy?

Czy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia pracodawca ma obowiązek sporządzić i wręczyć pracownikowi aneks do umowy? Niekoniecznie.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie pracownika premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia. PIP podkreśla, że minimalne wynagrodzenie za pracę, określone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, nie jest tożsame z wynagrodzeniem zasadniczym ustalonym w umowie o pracę.

Przepisy prawa pracy nie określają sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę, ani nie wyliczają wszystkich składników, które mogą się do niego zaliczać. Pracodawcy mają swobodę w zakresie systemu naliczania wynagrodzenia jaki wprowadzą dla swoich pracowników. Zgodnie z art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  • dodatku za staż pracy.

Zatem suma wszystkich składników wynagrodzenia (za wyjątkiem ww.) musi wynosić co najmniej wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynoszącego w 2022 roku 3010 zł brutto.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie naliczania wynagrodzeń i prowadzenia spraw kadrowych?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

oprac. na podst. PIP

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj