Czy pracodawca zweryfikuje szczepienia pracowników przeciw COVID-19?

Znajdujemy się prawdopodobnie w szczytowym punkcie IV fali zakażeń Sars-CoV-2. Czy to zmieni podejście ustawodawcy do możliwości weryfikacji przez pracodawców poziomu zaszczepienia przeciw COVID-19 wśród pracowników?

 

Obecnie w Polsce jest w pełni zaszczepionych 20 mln osób, czyli 52,7% populacji. W związku z dynamicznym wzrostem zakażeń Ministerstwo Zdrowia wróciło do prac nad projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który pozwoli pracodawcom uzyskać informacje dotyczące ewentualnego zaszczepienia się pracowników przeciw wirusowi SARS-CoV-2, przebycia przez nich zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

 

Założenia projektu o weryfikacji zaszczepienia pracowników na COVID-19 przez pracodawców

Początkowo projekt zakładał, że pracodawcy będą mogli wysyłać niezaszczepionych pracowników na urlop bezpłatny, jednak zgodnie z najnowszymi doniesieniami prawdopodobnie powyższy zapis nie znajdzie się w finalnym projekcie.

Informacje o szczepieniu pracowników ma się znaleźć na certyfikacie, do którego będą mieli dostęp pracodawcy. Certyfikaty nie będą zawierały żadnych danych wrażliwych jedynie informację czy pracownik jest zaszczepiony bądź nie i będą posiadały stosowne kolory: zielony i czerwony. Certyfikat ma zawierać również zdjęcie danej osoby, aby okaziciel mógł wykazać, że to rzeczywiście jego/jej certyfikat.

 

Nadrzędny interes pracodawców i pracowników

Pracodawcy z niecierpliwością wyczekują nowelizacji ustawy, ponieważ mają obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia projekt ma trafić na najbliższe posiedzenie Sejmu.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy płacowych?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj