Uprawnienia rodzicielskie - podręcznik pracownika

Narodziny dziecka, powrót do pracy po przerwie – jak oswoić wielkie zmiany? Co warto wiedzieć na temat uprawnień pracownika-rodzica?

 

Przyjście na świat dziecka wiąże się dla rodziców z wieloma emocjami, zaś na gruncie prawa pracy – z nabyciem przez pracownika-rodzica określonych uprawnień.

Począwszy od 2004 roku zmiany krajowych przepisów prawa pracy idą w kierunku nadawania pracownikom – w związku z rodzicielstwem – coraz szerszych uprawnień oraz zapewniania im coraz większej ochrony. Trend ten jest również zauważalny w państwach Zachodniej Europy, zgodnie z coraz silniejszym nurtem work-life balance.

Do sierpnia 2022 roku w Polsce oraz innych krajach UE powinny wejść w życie kolejne rozwiązania tego typu, za sprawą przyjętej w 2019 roku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zwanej dyrektywą work-life balance. Jej założeniem jest zapewnienie realizacji zasady równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami oraz zachęcenie do równiejszego podziału obowiązków opiekuńczych między rodzicami. Ma to doprowadzić do zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy oraz do wzrostu zainteresowania ojców urlopami rodzinnymi czy elastyczną organizacją pracy.

 

Uprawnienia rodzicielskie – podręcznik pracownika od Grant Thornton

Póki jednak wspomniane zapisy nie znalazły się w Dzienniku Ustaw, w poniższym opracowaniu – naszym podręczniku dla rodzica – przybliżamy obecnie obowiązujące przepisy dotyczące uprawnień rodziców-pracowników (stan prawny na 15 października 2021 roku). Odpowiadamy w nim na szereg pytań odnośnie obowiązków formalno-prawnych, jakim muszą sprostać świeżo upieczeni rodzice, by móc w pełni skorzystać ze swoich przywilejów.

 

W pierwszej części naszego podręcznika rodzica-pracownika poruszamy m.in. następujące zagadnienia:

 • zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia w ZUS,
 • urlopy związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy),
 • poronienie lub zgon dziecka w trakcie urlopu macierzyńskiego,
 • zasiłek macierzyński – m.in. zasady obliczania wysokości wynagrodzenia, wnioskowanie itd.,
 • urlop wychowawczy – m.in. zasady wnioskowania o skrócony czas pracy.

 

W drugiej części omawiamy kwestie związane z powrotem do pracy po okresie urlopowym. Zmiana ta jest trudna dla znacznej części mam, dlatego zachęcamy do zapoznania się zawczasu z podstawowymi informacjami, by oswoić tę wielką zmianę i zredukować towarzyszący temu etapowi życia stres. Z tej części naszego podręcznika rodzica-pracownika odpowiadamy m.in. na takie pytania, jak:

 • czy wrócę na to samo stanowisko?,
 • czy po powrocie pracodawca może mnie zwolnić?,
 • co zrobić, żeby skorzystać z ochrony przed zwolnieniem?

 

Spokojnie, kodeksowa ochrona przysługująca w okresie ciąży oraz podczas korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem jest szeroka i silna. Sprawdź poniżej, na co możesz liczyć!

 

   

  Życzymy przydatnej lektury oraz wszystkiego dobrego w nowej roli!

  Zespół outsourcingu kadr i płac Grant Thornton
  Anna Krasoń, Ewelina Kubiczek, Joanna Łoniewska, Anna Mrozek, Katarzyna Mróz,
  Karolina Nowak-Kozłowska, Monika Pniak, Marta Pypłacz, Marcela Skrobol, Aleksandra Zięba

   

  mm

  Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

  Zobacz także

  Skomentuj