Jaki dodatek za pracę w porze nocnej w roku 2022?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku wpłynie między innymi na wzrost dodatku za pracę w porze nocnej. Ile wyniesie on w poszczególnych miesiącach 2022 roku?

 

Kodeks pracy (dokładniej: art. 1517 § 1) definiuje porę nocną jako 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00 (przy czym pracodawca może uregulować ten przedział inaczej, np. między 22:00 a 6:00 czy 21:00 a 5:00). Pracownikom realizującym pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia wynoszący 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.

 

  Dodatek za pracę w porze nocnej jest ustalany w tej samej wysokości dla każdego pracownika, niezależnie od wysokości pobieranego przez niego wynagrodzenia.

 

Ile wyniesie dodatek za pracę w porze nocnej w roku 2022?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku wyniesie 3010 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej 19,70 zł brutto. Oto jak zatem będzie się przedstawiał dodatek za pracę w porze nocnej w kolejnych miesiącach przyszłego roku:

 

 

 WAŻNE! Pracodawca może ustalić wyższy dodatek za pracę w porze nocnej w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania, aniżeli wskazuje to Kodeks pracy. Procentowa wartość podana w Kp jest kwotą minimalną. Ponadto, jeśli praca w porze nocnej jest równocześnie pracą wykonywaną w godzinach nadliczbowych, wówczas pracownik jest uprawniony do otrzymania także dodatku z tytułu nadgodzin, wynoszącego 100% wynagrodzenia za każdą nadliczbową godzinę pracy.

Kto nie może pracować w porze nocnej?

Kodeks pracy zabrania pracodawcom zlecania pracy w godzinach nocnych następującym grupom pracowników, którzy podlegają szczególnej ochronie:

  • kobietom w ciąży,
  • pracownikom młodocianym,
  • pracownikom z niepełnosprawnościami (jeśli nie mają na to zgody lekarza),
  • pracownikom opiekującym się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia (jeśli nie wyrazili na to zgody).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie naliczania wynagrodzeń i prowadzenia spraw kadrowych?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj