Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązuje ponownie: od 1 do 27 lutego 2022

Od 1 do 27 lutego br. rodzice oraz opiekunowie znów mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przypominamy dla kogo funkcjonuje to rozwiązanie i na jakich warunkach.

 

Na początku pandemii dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony ze względu na rosnące fale zachorowań na Covid-19, które skutkowały kwarantanną obejmującą setki tysięcy Polaków – w tym dzieci, którym trzeba było zapewnić opiekę, także w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej. poniżej przypominamy kluczowe informacje dotyczące warunków przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w bieżącym roku.

 

W jakich przypadkach przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w 2022 roku?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w następujących przypadkach:

 • zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19,
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19,
 • gdy placówka, do której uczęszcza osoba dorosła jest otwarta, jednak nie jest w stanie zapewnić opieki np. ze względu na ograniczenia liczby podopiecznych.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy rozliczania wynagrodzeń pracowników? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

Kto jest uprawniony do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w 2022 roku?

Uprawnieni do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego są :

 • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

 

 UWAGA! Pamiętajmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wówczas, gdy nie ma drugiego rodzica lub opiekuna, który może zapewnić opiekę.

 

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj