Wnioskowanie o świadczenie postojowe możliwe tylko do 16 sierpnia!

Przedsiębiorcy i zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych mają czas tylko do 16 sierpnia na składanie wniosków o świadczenie postojowe przyznawane z mocy ustawy.

 

16 sierpnia 2022 roku upływa termin składania wniosków o świadczenia postojowe – wynika on z odwołania stanu epidemii w Polsce, które nastąpiło 3 miesiące wcześniej.

O świadczenie postojowe przyznawane na mocy ustawy (tj. na podst. art. 15zq oraz art. 15zs1-15zs4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). mogą się ubiegać przedsiębiorcy oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile nie złożyły takiego wniosku wcześniej.

 

Na jakim druku wnioskować o świadczenie postojowe do 16 sierpnia?

Składanie wniosków o świadczenie postojowe jest możliwe na 10 rodzajach formularzy, zależnie od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy:

  • RSP-D – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • RSP-DK – wniosek za kolejny okres dla osób prowadzących JDG
  • RSP-DB – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w określonych branżach
  • RSP-DD – wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
  • RSP-DD6 – wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
  • RSP-C – dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)
  • RSP-CZ – dla umów zlecenia (wypełnia osoba wykonująca umowę)
  • RSP-CK – wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych
  • RSP-CD6 – wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia osoba wykonująca umowę cywilnoprawną)
  • RSP-SK – dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne

 

Gdzie i w jakiej formie złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub Portal Gov.pl. Szczegółowe informacje na temat kryteriów, jakie należy spełnić ubiegając się o świadczenie postojowe, można znaleźć na stronie ZUS.

 

 UWAGA! 23 lipca br. Upłynął termin składania wniosków o świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) przyznawane na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 371, z późn. zm.).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

autorzy: Maria Artowicz, Honorata Zakrzewska-Krzyś

Młodszy specjalista ds. kadr i płac, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także