Diety i ryczałty - zmiany 2022 i plany na rok 2023

Wzrost wysokości diety w czasie podróży krajowej wpłynął na wzrost określonych ryczałtów. W jaki sposób i czy to koniec zmian w najbliższym czasie?

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, od 28 lipca 2022 r. dieta w czasie podróży krajowej przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia wzrosła o 8 zł i wynosi 38 zł za dobę podróży. To pierwsza waloryzacja od 9 lat (o zmianach informowaliśmy już w >> lipcu << i >> maju << br.).

 

Skutki nowych stawek krajowych diet i ryczałtów od 28 lipca 2022

W związku z wspomnianym powyżej podwyższeniem diet i ryczałtów w podróżach krajowych, zmianie ulegają także:

  • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej – wzrost z 6 zł do 7,60 zł;
  • ryczałt za nocleg (jeżeli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku za nocleg w hotelu, przysługuje mu ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety, pod warunkiem, że nocleg trwał co najmniej 6 godzin między godzinami 21:00 a 7:00) – wzrost z 45 zł do 57 zł;
  • nocleg w hotelu (przysługuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem, nie więcej jednak niż dwudziestokrotność stawki diety za dobę hotelową) – wzrost z 600 zł do 760 zł.

 

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 28 lipca 2022 roku. Szczegóły:  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1481

 

Dalsze zmiany w krajowych dietach i ryczałtach od 1 stycznia 2023 roku?

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt rozporządzenia, który zawiera zmiany w następujących obszarach:

  • wysokości diet i ryczałtów w podróżach krajowych od 1 stycznia 2023 roku,
  • wysokości diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach – zmiana wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw.

 

Link do legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362611/katalog/12899757#12899757

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

ENGLISH VERSION >> Daily_ Allowances_and_ Lump_Sums in Polsnad << changes in 2022.

 

mm

Doświadczony Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w outsourcingu usług księgowych dla spółek kapitałowych oraz osobowych zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Z Grant Thornton związana od października 2012 r., gdzie do czerwca 2016 roku odpowiadała między innymi za prawidłową pracę wieloosobowego zespołu księgowego oraz relacje z klientami Spółki. Zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych. Odpowiadała za pełną obsługę księgową firm, dla których była dedykowanym ekspertem. Od lipca 2016 roku jest Liderem oraz osobą odpowiedzialną za rozwój zespołu The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Jej zadaniem jest wdrażanie w sposób systematyczny rozwiązań usprawniających pracę pozostałych osób poprzez min. optymalizację wykorzystania narzędzi IT.

Zobacz także