Świadectwo pracy przy nowej umowie o pracę?

Z praktyki kadrowca: czy pracodawca musi wydać świadectwo pracy pracownikowi, z którym zawiera nową umowę o pracę?

 

Nie, pracodawca nie musi wydać świadectwa pracy pracownikowi, z którym zawiera nową umowę o pracę, jeżeli rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy oraz w ciągu 7 dni zawrze z nim nową umowę.

 

UWAGA! Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której pracownik zwróci się z prośbą o wydanie takiego świadectwa, składając stosowny wniosek.

 

Sprawdź także:

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

mm

Key Account Manager oraz ekspert w Excellence Center Kadry i Płace, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także