Skoczyła wysokość odpisu na ZFŚS w 2024 roku!

W piątek GUS podał wysokość przeciętnego wynagrodzenia z drugiej połowy minionego roku, które stanowi podstawę naliczania odpisu na ZFŚS w 2024 roku. Kwota ta znacząco wzrosła wobec poprzedniego okresu – ile będzie wynosiła w bieżącym roku?   Wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest ustalany na podstawie albo przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z […]

Czytaj więcej

Nowe wymogi wobec osób pracujących z małoletnimi!

15 lutego weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przestępczości na tle seksualnym oraz ochrony małoletnich, które rozszerzyły obowiązki dotyczące weryfikacji osób zatrudnianych do pracy z małoletnimi. Co dokładnie się zmieniło?   Od 15 lutego 2024 r. obowiązują nowe przepisy obejmujące poprawkę do Ustawy z 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle […]

Czytaj więcej

Do końca lutego pracodawcy powinni przekazać pracownikom PIT-11 – czy muszą uzyskać potwierdzenie odbioru?

Przepisy zobowiązują pracodawców do przekazania pracownikom PIT-11 do końca lutego, ale czy nakazują również uzyskanie potwierdzenia odbioru takiej dokumentacji?   Dokładnie trzy tygodnie zostały pracodawcom na przekazanie zatrudnionym PIT-11, czyli druku informującego pracowników o ich przychodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy pobranych w poprzednim roku kalendarzowym. Z końcem stycznia bieżącego roku upłynął termin przekazania tych […]

Czytaj więcej

Alert! Dziś ostatni dzień na poinformowanie pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego!

31 stycznia mija termin na ogłoszenie pracownikom oficjalnej decyzji w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wypłaty świadczenia urlopowego.   Jak co roku, do 31 stycznia, pracodawcy zatrudniający do 50 pracowników muszą formalnie powiadomić zatrudnionych o ewentualnej decyzji dotyczącej nietworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz niewypłacania świadczenia urlopowego. Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) […]

Czytaj więcej

Alert! ZUS IWA tylko do 31 stycznia!

Do 31 stycznia br. część płatników składek ma czas na złożenie formularza ZUS IWA za 2023 rok. Kto dokładnie powinien to zrobić i w jakim celu?   Dane z formularza ZUS IWA służą do ustalenia wysokości indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy. Druk ten powinni złożyć ci płatnicy, którzy: nieprzerwanie od 1 […]

Czytaj więcej

Czy do stażu pracy będzie wliczana JDG i umowy cywilnoprawne?

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z prośbą o rozważenie zmian w liczeniu stażu pracy, by uwzględniały okresy działalności gospodarczej i pracy na umowach cywilnoprawnych. Resort potwierdził, że analizuje to zagadnienie.   W ubiegłym tygodniu serwis Prawo.pl doniósł, że minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, kierująca Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, zwróciła się do innych […]

Czytaj więcej

Zaplanowane ferie a przesunięcie lub odwołanie z urlopu – co mówi Kodeks pracy?

Czy pracownik lub pracodawca mogą przesunąć wcześniej uzgodniony termin urlopu? Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, a jeśli tak, to w jakim terminie pracownik musi stawić się w pracy? Jakie koszty po odwołaniu pracownika z urlopu powinien pokryć pracodawca?   W okresie od 15 stycznia do 25 lutego 2024 r., kiedy w Polsce trwają […]

Czytaj więcej

Do 20 stycznia 2024 roku trzeba przekazać roczną dokumentację do PFRON!

20 stycznia 2024 roku upływa termin złożenia rocznej deklaracji DEK-R lub informacji INF-2 za rok 2023.   Pracodawcy, którzy zatrudniają minimum 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty i którzy nie osiągnęli odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (wynoszącego co najmniej 6%), mają doroczny obowiązek informacyjny wobec PFRON – powinni złożyć „deklarację” za miniony rok. Jeśli […]

Czytaj więcej

Korekta odpisu na ZFŚS – tylko do 31 grudnia 2023 roku!

Pracodawcy są zobowiązani do skorygowania odpisów podstawowych na ZFŚS do 31 grudnia 2023 roku, jeśli okaże się, że rzeczywiste zatrudnienie nie było adekwatne do zaplanowanej wcześniej wartość oraz wysokości przekazanych na rachunek ZFŚS środków.   Korekta odpisu na ZFŚS jest podstawowym zadaniem pracodawców – trzeba jej dokonać najpóźniej do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Procedura […]

Czytaj więcej

Mikołajkowe podziękowania dla specjalistów HR – to ludzie tworzą magię!

Mikołajki to idealna okazja, aby podziękować tym, którzy dbają o najważniejszy zasób każdej firmy – jej pracowników. Specjaliści HR i kadrowi są sercem każdej organizacji, dlatego przy okazji mikołajek przesyłamy Wam szczególne, świąteczne pozdrowienia!   Dziękujemy za Waszą ciężką pracę, empatię i zaangażowanie w budowanie pozytywnego środowiska pracy. Niechaj nadchodzący rok przyniesie Wam mnóstwo zawodowej […]

Czytaj więcej