Alert! Do 30 września trzeba przekazać na rachunek bankowy ZFŚS równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń za 2023 rok

Pracodawcy powinni w terminie do 30 września 2023 roku przekazać na rachunek bankowy ZFŚS równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń za 2023 rok. Podstawa ta wzrosła od 1 lipca br. Ile obecnie wynosi?   Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych […]

Czytaj więcej

Świadectwo pracy przy nowej umowie o pracę?

Z praktyki kadrowca: czy pracodawca musi wydać świadectwo pracy pracownikowi, z którym zawiera nową umowę o pracę?   Nie, pracodawca nie musi wydać świadectwa pracy pracownikowi, z którym zawiera nową umowę o pracę, jeżeli rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy oraz w ciągu 7 dni zawrze z nim nową umowę.   UWAGA! Wyjątkiem od tej reguły jest […]

Czytaj więcej

Alert! Termin na udzielenie pracownikom zaległych urlopów upływa 30 września!

Pracodawcy mają niewiele ponad miesiąc na udzielenie pracownikom zaległych urlopów z 2022 roku – w przeciwnym razie grozi im kara w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych!   Art. 168 Kodeksu pracy mówi, że „Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 plan urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku […]

Czytaj więcej

Alert! Zbliża się koniec telepracy!

7 października br. upływa półroczny okres przejściowy na zakończenie pracy w formie telepracy. Telepracę zastąpiła praca zdalna.   7 października 2023 r. kończy się 6 miesięczny okres przejściowy związany ze zniesieniem telepracy – obowiązujący od 7 kwietnia br., kiedy to weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy (tj. ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie […]

Czytaj więcej

Alert! Przedłużenie terminu ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Od 6 sierpnia 2023 r. obowiązują nowe graniczne daty ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Jakie są nowe terminy?   Od 1 lipca br. w Polsce nie obowiązuje już stan zagrożenia epidemicznego. Z kolei od 6 sierpnia br. weszły w życie regulacje, które uchyliły art. 15h tzw. „Tarczy antykryzysowej” oraz określiły nowe końcowe daty […]

Czytaj więcej

PIP pyta, resort rodziny odpowiada: termin ważności orzeczeń lekarskich kończących bieg przed i po 1 lipca 2023 roku

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, które obowiązuje od 1 lipca 2023 roku, nadal budzi praktyczne wątpliwości w kontekście niektórych terminów – na przykład dotyczących ważności orzeczeń lekarskich. Do tego stopnia, że z pytaniami do resortu rodziny zwróciła się Państwowa Inspekcja Pracy. Co ustaliła?    W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi orzeczeń lekarskich, które utraciły ważność […]

Czytaj więcej

Alert! Dziś Prezydent podpisze 800 plus – świadczenie ma wzrosnąć od 1 stycznia 2024 roku!

Dziś Prezydent ma uroczyście podpisać tzw. 800 plus, czyli ustawę uchwaloną przez Sejm 7 lipca 2023 r. dotyczącą pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowelizacja zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2024 r. kwoty świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł (tzw. 800+).     Zasady dotyczące przyznawania świadczenia 800+ pozostaną niezmienne. Świadczenie przysługiwać będzie na każde […]

Czytaj więcej

Alert! Przepisy wprowadzające „14-stkę” zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw!

Kiedy emeryci mogą się spodziewać na kontach tzw. „14-stki”, czyli dodatkowej emerytury? Czy będzie przyznawana z urzędu?   Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli tzw. 14. emeryturze została podpisana przez Prezydenta 19 lipca br., a następnie 24 lipca br. ogłoszona w Dzienniku Ustaw […]

Czytaj więcej

Alert! Wydłużona ważność części zezwoleń legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce upływa 31 lipca 2023 roku!

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce „covidowo” wydłużony termin ważności zezwoleń legalizujących pobyt upływa już wkrótce – dotychczasowe dokumenty są ważne tylko do 31 lipca 2023 roku!   Do obowiązków pracodawcy należy weryfikacja legalności pobytu zatrudnianych cudzoziemców, warunków ich zatrudnienia oraz złożenie stosownych dokumentów w przypadku konieczności legalizacji ich dalszego pobytu. Po […]

Czytaj więcej

W określonych sytuacjach uczestnicy PPK mogą obniżyć wpłatę podstawową. Kiedy istnieje taka możliwość?

Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą obniżyć wpłatę do PPK, jeżeli ich wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca limit ten wynosi 4320 zł.    W 2023 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia zmieniła się dwukrotnie – od 1 stycznia do 30 czerwca wynosiła 3490 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia wynosi 3600 zł. […]

Czytaj więcej