Handel w niedzielę i święta – co czeka branżę?

Nowe propozycje zmian w Kodeksie pracy dotyczące handlu w niedziele i święta wzbudzają wiele emocji. Sejm kilka dni temu odrzucił wniosek o ich odrzucenie, co oznacza, że temat zmian jest wciąż na stole. Jakie rozwiązania szykują projektodawcy pracownikom z branży, ich pracodawcom oraz konsumentom?   Do Sejmu pod koniec marca br. trafił projekt zmian w […]

Czytaj więcej

Zmiany w urlopach macierzyńskich dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po porodzie

Jakie nowe przywileje zyskają pracownicy-rodzice i pracownicy-opiekunowie dzieci o niskiej masie urodzeniowej lub noworodków wymagających hospitalizacji po porodzie? Kiedy dodatkowe uprawnienia będą dostępne oraz dla kogo i na jakich warunkach będą przysługiwały?   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt ustawy wydłużającej urlop macierzyński rodzicom wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po urodzeniu (Projekt ustawy o […]

Czytaj więcej

Świadczenie urlopowe 2024 – pigułka informacyjna

Kiedy trzeba tworzyć ZFŚS, a kiedy pracodawca nie musi tego robić? Czy świadczenie urlopowe to dobra wola czy obowiązek pracodawcy? Ile wynosi świadczenie urlopowe w 2024 roku?   Zbliża się okres urlopowy, a wraz z nim możliwość otrzymania od swojego pracodawcy świadczenia urlopowego. Świadczenie urlopowe jest alternatywą dla świadczeń z ZFŚS. Pracodawca wypłaca je raz […]

Czytaj więcej

Równość i jawność płac po 7 czerwca 2026 roku? „Dyrektywa płacowa” coraz bliżej!

Jakie nowe obowiązki na pracodawców nałoży tzw. dyrektywa płacowa? Czy obecnie w Polsce obowiązuje jawność wynagrodzeń?   Pracodawcy mają coraz mniej czasu na wdrożenie w życie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub […]

Czytaj więcej

Będzie podwyżka zasiłku dla bezrobotnych od czerwca 2024 roku

Jakie stawki zasiłku dla bezrobotnych obowiązują od 1 czerwca 2024 roku? Jaki wpływ na wysokość zasiłku dla bezrobotnych ma staż pracy? Jak długo przysługuje taki zasiłek?   Od 1 czerwca 2024 r. ulega zmianie wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Aby starać się o ten zasiłek trzeba posiadać co najmniej roczny staż pracy. Dodatkowo, w ciągu 18 miesięcy poprzedzających […]

Czytaj więcej

Jak święta w maju skrócą czas pracy?

Czy jeśli święto przypada w niedzielę, pracownikowi należy się dzień wolny? Co, jeśli święto przypada w dniu roboczym? Kiedy pracownikowi nie należy się dzień wolny za święto?   Pamiętajmy, że w maju występują aż 4 dni świąteczne, które są dniami wolnymi od pracy. Są to: 1 maja (święto państwowe), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), […]

Czytaj więcej

Odprawa emerytalna – co warto o niej wiedzieć?

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać odprawę emerytalną? Ile powinna wynieść odprawa emerytalna? W jakim terminie pracodawca powinien ją wypłacić i jakich formalności powinien dopełnić pracownik, żeby ją uzyskać?   Odprawa emerytalna jest zagwarantowana przez Kodeks pracy i może być przyznana pracownikowi tylko jeden raz. Art. 921 § 1. k.p. mówi, że „pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające […]

Czytaj więcej

Zwolnienia grupowe – jakie obowiązki ma pracodawca?

Zwolnienia grupowe to sformalizowany proces, który wymaga od pracodawcy dopełnienia szeregu obowiązków, precyzyjnie określonych w prawie pracy. Co dokładnie do nich należy i na co mogą liczyć zwalniani pracownicy?   Zwolnienia grupowe to szczególny tryb rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy. Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia w przypadku jednoczesnego spełnienia poniższych warunków: firma […]

Czytaj więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie dyskryminacji krwiodawczyń

Krwiodawczynie oddające krew lub jej składniki w maksymalnej ilości oraz rocznej częstotliwości potrzebują prawie 12 lat, żeby uzyskać odznakę Honorowego Dawcy Krwi i związane z tym przywileje, natomiast krwiodawcy – nieco ponad 7. Według Rzecznika Praw Obywatelskich to dyskryminacja pośrednia, która wymaga interwencji ministra zdrowia i zmiany obowiązujących regulacji.   Z rozporządzenia ministra zdrowia z […]

Czytaj więcej

Alert! Będzie więcej dni wolnych dla rodziców z rodzin wielodzietnych?

Monika Horna-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka: – Jesteśmy w trakcie prac legislacyjnych związanych z tym obszarem.   Naczelna Rada Adwokacka skierowała wniosek do Rzecznik Praw Dziecka o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmian art. 188 Kodeksu pracy. Chodzi o uprawnienie umożliwiające pracownikom wychowującym dziecko do lat 14 skorzystanie z 2 dni albo 16 h zwolnienia od […]

Czytaj więcej