7 kroków do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń podczas przestoju - instruktaż MRPiPS

Jak otrzymać z urzędu pracy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników podczas przestoju ekonomicznego? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało dokładny instruktaż.

 

MRPiPS opracowało instruktaż wypełniania wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla tych firm, które zanotowały przestój gospodarczy w wyniku skutków pandemii koronawirusa.

Dokładny instruktaż jest dostępny tutaj: https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/e5d53dfc-39ba-44b3-938a-f7c5b1d3566b. 

Można go złożyć poprzez platformę praca.gov.pl (pod tym adresem – klik >>).

 

Wniosek – umowa – przelew

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, wystarczy podpisać umowę z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy, by otrzymać trzy comiesięczne transze na wskazany nr rachunku bankowego. Po ich uzyskaniu trzeba niezwłocznie wypłacić pracownikom należne świadczenia i odprowadzić składki na ZUS.

 

Chcesz wiedzieć, z jakich rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy uratować miejsca pracy? Zajrzyj tutaj >> (klik).  

 

Tylko elektronicznie

Wniosek wypełnia się wyłącznie elektronicznie – cała procedura jest intuicyjna. Żeby go złożyć należy uprzednio przygotować – także w wersji elektronicznej – następujące dokumenty: 

  • kopię porozumienia z pracownikami,
  • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń (wg określonego wzoru dostępnego na stronie składania wniosku),
  • umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP (j/w),
  • ew. kopię pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).

Wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

 

Szukasz informacji z zakresu prawa pracy w kontekście pandemii koronawirusa? Kliknij:

Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

 

Postojowe lub niższy wymiar czasu pracy

Przypominamy – pracodawca, u którego wystąpił przestój ekonomiczny wskutek spadku obrotów wywołanego pandemią koronawirusa ma dwie możliwości – jeśli chce zachować miejsca pracy:

  • wypłacić pracownikom wynagrodzenie postojowe,
  • zredukować wymiar czasu pracy.

W pierwszym przypadku wysokość wynagrodzenia postojowego nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, ani zredukowana więcej, niż o 50 proc. w stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia. Pracodawca, żeby sfinansować świadczenie postojowe powinien się zwrócić do urzędu pracy po dofinansowanie z FGŚP. Wsparcie to wynosi połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenie społeczne zależne od pracodawcy (czyli – w przypadku pełnego etatu – łącznie 1 533,09 zł).

W drugim przypadku, tj. jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na redukcję wymiaru czasu pracy, może to zrobić maksymalnie o 20 proc., jednak nie poniżej połowy etatu. Równocześnie wynagrodzenie w takim przypadku nie może być niższe, niż minimalne, proporcjonalnie do danego wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie z FGŚP w takim przypadku wynosi maksymalnie połowę wynagrodzenia, jednak nie więcej, niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy (tj. do 2 452,27 zł – z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy).

 

 Uwaga! Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe, niż 300% przeciętnej pensji.

 

Przedsiębiorcy korzystający w danym okresie ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS z Tarczy Antykryzysowej, nie mogą równocześnie ubiegać się o pozyskanie środków na pokrycie składek społecznych do ZUS z FGŚP.

 

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>

 Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys.  

 

 

 

oprac. HZK za MRPiPS

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj