Kompetencje przyszłości, które zapewniają sukces - cz. II: nowa VUCA

Jak bardzo będziemy musieli zmienić swoje koncepcje kariery, wykształcenia, życia rodzinnego? Jakie kompetencje będą decydowały o sukcesie na rynku pracy? Te pytania nie muszą pozostać bez odpowiedzi – rozwiązaniem jest „nowa VUCA”.

 

 

Używany często akronim VUCA – Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność), to tylko jedna z prób ujęcia tego kompleksu zjawisk, z jakim obecnie mamy do czynienia.

 

Wszystko płynie…

Zapewne rację ma ów mędrzec z Efezu, który z górą 2500 lat temu skonstatował, że wszystko płynie. Jego wariabilistyczna koncepcja świata właśnie na naszych oczach znajduje swoje dobitne potwierdzenie. Niczego nie możemy być tak pewni, jak właśnie zmiany. Jaka zatem czeka nas przyszłość? Jak bardzo będziemy musieli zmienić swoje koncepcje kariery, wykształcenia, życia rodzinnego? Wreszcie – jakie kompetencje będą decydowały o sukcesie na rynku pracy?

 

Wróżenie z fusów?

Dostępnych jest wiele badań i opracowań, które usiłują przewidzieć przyszłość, nawet dla konkretnych kategorii zawodów. Najczęściej przywoływane są całe listy specjalności, które w bliższej lub dalszej przyszłości zanikną. Prognozowane są i projektowane zupełnie nowe zawody, jak np. Human Bias Officer, Chatbot Coach, czy HR Data Detective. Podejście takie ma pewien walor – zwraca uwagę na nieuchronność zmian a przede wszystkim konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Faktem jest również, że wiele z takich przewidywań i zapowiedzi czynionych w przeszłości nie sprawdziło się.

 

Kluczowe kompetencje na nadchodzące lata

Biorąc pod uwagę zjawiska omawiane w cz. I. niniejszego opracowania (Kompetencje przyszłości – trendy) trzeba zdecydowanie inaczej spojrzeć na gwarancje zawodowego sukcesu w kolejnych dekadach. Wygląda na to, że w najbliższym czasie zdecydowanie w cenie będą kompetencje cyfrowe. Nie mniej istotne miejsce przypadnie kompetencjom przekrojowym (miękkim). W coraz większym stopniu od pracownika będzie oczekiwana elastyczność i gotowość do ustawicznego kształcenia. Znaczenia nabywać będzie również kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia.

 

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie rekrutacji specjalistów czy menedżerów?  Skorzystaj z kompetencji zespołu Grant Thornton! >>

 

Przyszłość, czyli „nowa” VUCA

Nadciągającymi zmianami będzie trzeba skutecznie zarządzać, dlatego istotne jest, by organizacje uczyły się jak radzić sobie w nieprzewidywalnych warunkach. W tych zmianach niezbędni są skuteczni liderzy. Koronawirus pokazał, że zarządzanie oparte na szybkiej adaptacji i gotowości do tworzenia nowych rozwiązań przyczynia się do uniknięcia spadku wyników firmy wskutek zaskakujących wydarzeń. Dlatego na przywoływany już akronim VUCA odpowiedzią będzie jego przedefiniowanie:

V – na Voltality (Zmienność) odpowiedzią musi być  Vision (Wizja);

UUncertainty (Niepewność) powinna przerodzić się w Understanding (Zrozumienie);

C – Complexity (Złożoność) zastąpi Clarity, Cooperation Courage (Jasność, Współpraca i Odwaga);

A – Ambiguity (Niejednoznaczność) zaowocuje Agility i Adaptability (Elastycznością i Adaptacją).

 

O tym w jakie dokładnie kompetencje należy się wyposażyć na kolejne dziesięciolecia przeczytasz już za tydzień – w ostatniej części artykułu „Kompetencje przyszłości – cz. III – chceck lista”. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga!

 

Potrzebujesz wsparcia dla swojej firmy w tym trudnym czasie?

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

Te usługi pomogą Tobie przetrwać kryzys >>.  

Zobacz także

Skomentuj