Kalkulator wynagrodzeń dla pracodawcy wg Polskiego Ładu 2.0 - część IV: Ania Kowalska bierze chorobowe na dziecko

Ania Kowalska pobiera zasiłek opiekuńczy przy chorobie dziecka – jak to policzyć od strony kadrowo-płacowej, żeby się zgadzało z najnowszymi regulacjami Polskiego Ładu 2.0?

 

Dziś kolejna część naszych publikacji z serii „Kalkulator wynagrodzeń wg Polskiego Ładu 2.0″. Na początku poznaliśmy główną bohaterkę – Anię Kowalską – która po studiach podjęła pierwszą pracę (Ania Kowalska na umowie o pracę >>). Ciekawa świata i ambitna Ania podjęła dodatkowe zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej u innego zleceniodawcy (Ania Kowalska na umowie cywilnoprawnej >>). Po pewnym czasie Ania została mamą i skorzystała z urlopu macierzyńskiego (Ania Kowalska na macierzyńskim >>). W bieżącej części naszego kalkulatora Ania wróciła już do pracy po urlopie macierzyńskim, ale po pewnym czasie zachorowało jej dziecko.

Poniżej podajemy kluczowe zasady naliczania wynagrodzenia w przypadku choroby:

 • kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe,
 • kiedy przysługuje zasiłek chorobowy.

 

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy pracownika

W przypadku zaistnienia niezdolności do pracy, ubezpieczony pracownik ma prawo do:

 • pobierania wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy za pierwsze 33 dni w roku lub 14 dni (w przypadku osób po 50. roku życia) niezdolności do pracy;
 • pobierania zasiłku chorobowego z ZUS-u po upływie w/w 33 lub 14 dni, w przypadku dalszej niezdolności do pracy (zasiłek chorobowy nie jest już kosztem firmy, tylko ZUS-u).

Okres 33/14 dni niezdolności do pracy oblicza się w wyniku sumowania okresów niezdolności do pracy osoby ubezpieczonej w ciągu danego roku kalendarzowego. Nieistotne są zarówno przerwy między okresami niezdolności do pracy, jak i liczba pracodawców, u których dana osoba pracowała. Sumuje się kolejno przypadające dni choroby, za które w danym roku wypłacono choremu pracownikowi wynagrodzenie.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Kto ma prawo do pobierania wynagrodzenia chorobowego?

Uprawnionymi do pobierania wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy są:

 • pracownicy obowiązkowo podlegający ubezpieczeniu chorobowemu,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

Pozostali ubezpieczeni nie mają prawa do wynagrodzenia chorobowego – w ich przypadku od pierwszego dnia niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy.

 

 Uwaga! Jeżeli niezdolność do pracy wiązała się z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, pracownikowi od pierwszego dnia przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego!

 

Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego?

Podstawę wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego ustala się wyliczając podstawę chorobową z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania. Miesięczne podstawy pomniejszane są o wysokość składek pracownika, tj. 13,71%. Średnia z tych miesięcy dzielona jest zawsze przez 30 (świadczenia chorobowe przysługują nie tylko za dni pracujące, ale i wolne od pracy) – wynik stanowi podstawę dzienną w wysokości 100%. Świadczenie chorobowe wypłacane jest w wysokości 80% tak obliczonego wynagrodzenia.

Podstawa przeliczana jest na nowo w przypadku zmiany etatu bądź przerwy między zwolnieniami dłuższymi niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy.

 

Okres zasiłkowy wynosi 182 dni, bądź 270 dni – w przypadku ciąży. Po tym czasie może zostać przyznane świadczenie rehabilitacyjne przez ZUS.
 Wypłacany jest również zasiłek opiekuńczy na dzieci z limitem 60 dni w ciągu roku dla obojga rodziców, bądź na innego członka rodziny z limitem 14 dni.

 

Kto i kiedy wypłaca świadczenie chorobowe?

W przypadku małych firm fizycznie zasiłki przejmuje do wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie druku Z-3 wystawionego przez pracodawcę (należy się wówczas liczyć nawet z 2-3 tygodniowym dodatkowym okresem oczekiwania na taką wypłatę).

Firmy zatrudniające powyżej 20 osób na koniec listopada poprzedniego roku same rozliczają zasiłki w roku kolejnym, i same rozliczają się z ZUS przy pomocy miesięcznych deklaracji. W takich przypadkach pracownicy mogą liczyć na wypłacanie świadczenia chorobowego w terminie przyjętym przez danego pracodawcę, zwykle w dniu przelewu pozostałych wynagrodzeń.

 

Kalkulator wynagrodzeń – zasiłek opiekuńczy przy chorobie dziecka

Poniżej poglądowa wersja naszego kalkulatora.

 

Pobierz interaktywny Kalkulator wynagrodzenia pracownika pobierającego świadczenie chorobowe!

 


 

Zapraszamy na kolejny odcinek „Kalkulatora wynagrodzeń wg Polskiego Ładu 2.0” Ani Kowalskiej, którego publikacja nastąpi 6 września 2022 roku.

W naszej serii ukazały/ukażą się:

 1. Ania Kowalska na umowie o pracę
 2. Ania Kowalska na umowie zlecenie i umowie o dzieło
 3. Ania Kowalska na urlopie macierzyńskim
 4. Ania Kowalska a zasiłek opiekuńczy przy chorobie dziecka
 5. Ania Kowalska dostaje mandat
 6. Ania Kowalska zmienia pracodawcę

 

W ostatnich dwóch odsłonach naszej serii „Kalkulatora wynagrodzeń dla pracodawców” Anna dostanie obniżone wynagrodzenie wskutek zajęcia części wynagrodzenia, po tym jak dostanie mandat, ostatecznie rozstanie się ze swoim pracodawcą przyjmując bardziej intratną ofertę pracy.

Zapraszamy do śledzenia naszej serii kalkulatorów, opatrzonych szczegółowymi wyliczeniami uwzględniającymi wszystkie obowiązujące w danej sytuacji wskaźnikistawki czy przeliczniki. Pozwolą one zarówno pracownikom działów kadrowo-płacowych, jak i samym pracodawcom, samodzielnie przeliczyć i przeanalizować koszty związane z zatrudnianiem pracowników w różnych życiowych sytuacjach.

 

mm

Główny Specjalista/Koordynator ds. płac i kadr

Zobacz także

Skomentuj