Kalkulator wynagrodzeń dla pracodawcy wg Polskiego Ładu 2.0 – część VI: Ania Kowalska zmienia pracodawcę

Ania Kowalska dostaje bardziej atrakcyjną ofertę pracy i rozwiązuje aktualną umowę, podejmując zatrudnienie w nowym miejscu. Jak to policzyć od strony kadrowo-płacowej, zgodnie z Polskim Ładem 2.0?

 

Dziś już ostatnia część z serii publikacji „Kalkulator wynagrodzeń dla pracodawcy wg Polskiego Ładu 2.0″. W pierwszej części poznaliśmy główną bohaterkę – Anię Kowalską – gdy po studiach podjęła swoją pierwszą pracę (szczegóły tutaj >>). Po pewnym czasie zdecydowała się na dodatkową pracę u innego zleceniodawcy na umowie cywilno-prawnej (przeczytasz więcej tutaj >>). Mijał czas i nasza Ania została w końcu mamą, skorzystała też z urlopu macierzyńskiego (na ten temat piszemy tutaj >>). Po standardowym okresie wróciła do pracy, jednak jej dziecko zachorowało i Ania przez pewien czas pobierała zasiłek chorobowy (o tym przeczytasz tutaj >>). Za złe parkowanie dostała mandat karny i pracodawca musiał dokonać potrącenia z jej wynagrodzenia (szczegóły tutaj >>). W bieżącym odcinku przyszedł czas pożegnań – Ania podejmuje nowe wyzwanie zawodowe i żegna się ze swoim dotychczasowym pracodawcą.

 

Jakie obowiązki w związku z rozwiązaniem stosunku pracy spadają na pracodawcę?

Pracodawca musi naliczyć Ani nadgodzinyekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz ewentualnie odprawę (oczywiście tylko wtedy, gdy to firma będzie rozwiązywała umowę z naszą bohaterką). Poniżej kluczowe zasady obowiązujące przy w/w rozliczeniach.

Ekwiwalent

Wypłacamy urlop zaległy za rok poprzedni oraz proporcjonalnie za urlop bieżący, do dnia zakończenia umowy o pracę. W każdym roku do wyliczeń przyjmowany jest nowy współczynnik ekwiwalentu. Trzeba o tym pamiętać.

Nadgodziny

Należy ustalić rodzaj nadgodzin – czy będą to nadgodziny z dodatkiem 50% czy może 100%. I odpowiednio zastosować obowiązujące regulacje. Zagadnienie wymagałoby odrębnej publikacji, stąd zainteresowane osoby zapraszam do bezpośredniego kontaktu: jacek.kalinowski@pl.gt.com.

Odprawa

Odprawa należy się pracownikowi w przypadku rozwiązania umowy z winy pracodawcy. Uzależniona jest od stażu pracy w firmie i wynosi odpowiednio równowartość:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawa jest wypłacana, jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników. Jej wysokość nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

 

Kalkulator wynagrodzeń – rozwiązanie stosunku pracy

Poniżej poglądowa część naszego interaktywnego kalkulatora dotycząca rozliczania nadgodzin, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz ewentualnej odprawy.


Zobacz także

Skomentuj