Poradnik HR

Blog ekspertów Grant Thornton

Czego nie umieszczać w regulaminie wynagradzania?

Sprawdź jakie zapisy w regulaminie wynagradzania mogą spowodować, że będziesz musiał wypłacać pracownikom wyższe wynagrodzenie, niż określają przepisy prawa.   Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracownicy uprawnieni są, poza wynagrodzeniem zasadniczym, do szeregu składników, które muszą być wypłacone, jeśli zaistnieją określone okoliczności warunkujące ich wypłatę. Wśród nich znajdziemy m.in.: wynagrodzenie i dodatek za pracę […]

Czytaj więcej

Mamy – BOHATERKI trudnego okresu 2020/2021!

Dziękujemy Wam, Drogie Mamy, za Wasz trud, poświęcenie, odpowiedzialność i zaangażowanie!   Miniony rok był dla większości mam olbrzymim wyzwaniem, jednak podołałyśmy im i nie zawaham się stwierdzić, że MAMY SĄ BOHATERKAMI okresu 2020/2021.   Nie tylko pracujące w służbach medycznych, nie tylko mamy z Grant Thornton – którym przy okazji serdecznie dziękuję, że mogłyśmy […]

Czytaj więcej

Alert! Dziś upływa ważny termin dotyczący PFRON!

25 maja upływa termin przekazania do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2021 roku.   Przypominamy! Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR należy złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, tj. dziś za kwiecień 2021 roku!   Pełen terminarz składania wniosku Wn-D w […]

Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 6 czerwca 2021 roku!

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, na dotychczasowych zasadach – gdy placówki są zamknięte lub ich działanie jest ograniczone ze względu na COVID-19.   Przypominamy podstawowe zasady: dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, jeśli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku: zamknięcia z […]

Czytaj więcej

Ważne zmiany w urlopach rodzicielskich od 2022 roku!

Ojcowie będą m-u-s-i-e-l-i skorzystać z dwumiesięcznego urlopu rodzicielskiego?   W związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów, która została przyjęta w czerwcu 2019 roku, państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą do 2 sierpnia 2022 roku zaimplementować w polskich przepisach bardzo ważne zmiany.   […]

Czytaj więcej

Czy czas prowadzenia działalności gospodarczej będzie się wliczał do stażu pracy?

Jest nowy projekt poselski w Sejmie! Na ile prawdopodobne jest umożliwienie wliczania do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej?   Do komisji sejmowej trafił projekt nowelizacji kodeksu pracy, który miałby umożliwić wliczanie czasu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej wykonywaniu do stażu pracy. Ewentualna zmiana będzie miała szczególnie duże znaczenia dla osób, które […]

Czytaj więcej