Poradnik HR

Blog ekspertów Grant Thornton

L4 na wypalenie zawodowe już od 1 stycznia 2022 roku!

Wypalenie zawodowe zostało uznane za chorobę zawodową i od 2022 roku stanie się podstawą do otrzymania L4. Jakie są objawy wypalenia zawodowego i czynniki do niego prowadzące?   W 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdecydowała się uznać wypalenie zawodowe za chorobę oraz wpisać ją na – okresowo aktualizowaną – listę Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i […]

Czytaj więcej

Praca zdalna świadczona przez cudzoziemców zagranicą

Kiedy cudzoziemiec chcący pracować w Polsce musi mieć zezwolenie na pracę? Czy takie same zasady obowiązują, gdy podejmuje pracę na rzecz polskiego podmiotu, zagranicą?    Gdy cudzoziemiec świadczy pracę stale za granicą dla polskiego podmiotu nie jest wymagane uzyskiwanie polskiego zezwolenia na pracę, ponieważ ten wymóg istnieje jedynie w przypadku pracy na terytorium Polski.   […]

Czytaj więcej

Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet

19 listopada to Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet, zatem warto w tym dniu przyjrzeć się sytuacji zawodowej kobiet, wyzwaniom z jakimi się zmagają oraz rozwiązaniom, które można wdrożyć, aby mogły rozwijać swój potencjał i aspiracje.   Pomimo iż kobiety stanowią ponad połowę populacji kraju ich udział na rynku pracy wynosi tylko 45 proc. Najnowszy raport przygotowany […]

Czytaj więcej

Jakie będą odpisy na ZFŚS w 2022 roku?

Od przyszłego roku wysokość odpisu na ZFŚS wzrośnie o ok. 300 zł. Ile dokładnie wyniosą odpisy obowiązkowe i fakultatywne?   Według przedstawionego przez rząd projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 rok, wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przyszłym roku wzrośnie w stosunku do bieżącego roku. Za podstawę wartości […]

Czytaj więcej

Czy pracodawca zweryfikuje szczepienia pracowników przeciw COVID-19?

Znajdujemy się prawdopodobnie w szczytowym punkcie IV fali zakażeń Sars-CoV-2. Czy to zmieni podejście ustawodawcy do możliwości weryfikacji przez pracodawców poziomu zaszczepienia przeciw COVID-19 wśród pracowników?   Obecnie w Polsce jest w pełni zaszczepionych 20 mln osób, czyli 52,7% populacji. W związku z dynamicznym wzrostem zakażeń Ministerstwo Zdrowia wróciło do prac nad projektem nowelizacji ustawy […]

Czytaj więcej

Czy można żądać podczas rekrutacji adresu zameldowania kandydata?

Do prezesa UODO wpłynęło pytanie o możliwość żądania w toku rekrutacji adresu zameldowania i adresu korespondencyjnego kandydata. Zdaniem PUODO – nie. Dlaczego?   Według prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pracodawca ma możliwość przetwarzania adresu zameldowania, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, niezbędnych do wypełnienia formularza ZUS ZUA, dopiero po nawiązaniu stosunku pracy z kandydatem ubiegającym […]

Czytaj więcej