Poradnik HR

Blog ekspertów Grant Thornton

Zwolnienia grupowe – jakie obowiązki ma pracodawca?

Zwolnienia grupowe to sformalizowany proces, który wymaga od pracodawcy dopełnienia szeregu obowiązków, precyzyjnie określonych w prawie pracy. Co dokładnie do nich należy i na co mogą liczyć zwalniani pracownicy?   Zwolnienia grupowe to szczególny tryb rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy. Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia w przypadku jednoczesnego spełnienia poniższych warunków: firma […]

Czytaj więcej

Jakie prawa ma pracownik zatrudniony w święto – np. majówkę, albo w niedzielę?

Za pracę w święto – np. majówkę, albo w niedzielę, pracownikowi przysługuje zasadniczo dzień wolny lub dodatek do wynagrodzenia. Z kolei pracodawcy naruszającemu przepisy o czasie pracy grozi kara grzywny do 100 000 zł, a w skrajnych przypadkach nawet kara ograniczenia wolności. Co warto na ten temat wiedzieć?   Praca w niedziele i święta jest […]

Czytaj więcej

Umowy zlecenia mają być oskładkowane od 2025 roku? Ile wyniosą od nich składki ZUS? Mamy dokładne wyliczenia!

Wprowadzenie obowiązkowych składek ZUS od każdej umowy zlecenia będzie skutkowało albo wzrostem kosztów zleceniodawcy, albo spadkiem wynagrodzenia netto zleceniobiorcy. Możliwe będzie również rozwiązanie „kompromisowe”. Ile wyniosą składki ZUS, zależnie od scenariusza?   Dyskusje na temat oskładkowania umów cywilnoprawnych rozgrzewały opinię publiczną do czerwoności już w 2019 roku, jednak wówczas rząd wycofał się z tego pomysłu, […]

Czytaj więcej

Czy pracodawca może zniweczyć weekendowe – np. majówkowe – plany urlopowe pracownika?

Czy pracownik, który wcześniej nie zadbał o zgodę pracodawcy na urlop w długi weekend majowy, może się „poratować” urlopem na żądanie, mając pewność, że pracodawca musi się na niego zgodzić?   W 2024 roku, dzięki sprzyjającej konfiguracji kalendarza, osoby zatrudnione w standardowym rozkładzie czasu pracy, tj. od poniedziałku do piątku, mogą się cieszyć długim weekendem […]

Czytaj więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie dyskryminacji krwiodawczyń

Krwiodawczynie oddające krew lub jej składniki w maksymalnej ilości oraz rocznej częstotliwości potrzebują prawie 12 lat, żeby uzyskać odznakę Honorowego Dawcy Krwi i związane z tym przywileje, natomiast krwiodawcy – nieco ponad 7. Według Rzecznika Praw Obywatelskich to dyskryminacja pośrednia, która wymaga interwencji ministra zdrowia i zmiany obowiązujących regulacji.   Z rozporządzenia ministra zdrowia z […]

Czytaj więcej

Alert! Będzie więcej dni wolnych dla rodziców z rodzin wielodzietnych?

Monika Horna-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka: – Jesteśmy w trakcie prac legislacyjnych związanych z tym obszarem.   Naczelna Rada Adwokacka skierowała wniosek do Rzecznik Praw Dziecka o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmian art. 188 Kodeksu pracy. Chodzi o uprawnienie umożliwiające pracownikom wychowującym dziecko do lat 14 skorzystanie z 2 dni albo 16 h zwolnienia od […]

Czytaj więcej