Flash news - podsumowanie eksperckich publikacji i raportów Grant Thornton z marca 2024 roku

Zapraszam na podsumowanie marca 2024 roku na eksperckich blogach kadrowym i księgowym oraz na domowej witrynie Grant Thornton.

 

Marzec to już kolejny miesiąc wzmożonych protestów rolników i blokad dróg, to także miesiąc intensywnej, ale i krótkiej kampanii samorządowej. Miesiąc ten zaowocował również szeregiem zmian o znaczącym wpływie na pracowników i pracodawców. Były to m.in. ogłoszenie przez resort finansów zniesienia okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze, uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy o rachunkowości czy ogłoszenie zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Zapraszam do lektury Flash news, gdzie znajdą Państwo szczegółowe analizy i komentarze naszych ekspertów na temat tych ważnych zmian i wiele więcej.

 

Wybrane artykuły ekspertów Grant Thornton z marca 2024 roku

2 marca Resort Finansów poinformował o zakończeniu okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze po 31 marca 2024 roku. Decyzja wynika z obniżenia inflacji oraz korzystnych prognoz na kolejne miesiące. Wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na spadek inflacji do 3,9% w styczniu oraz obniżenie tempa wzrostu cen artykułów spożywczych do 4,9%. Prognozy na najbliższe miesiące również są optymistyczne. Szczegóły w artykule Honoraty Zakrzewskiej-Krzyś >> Koniec zerowego VAT na podstawowe produkty spożywcze!

Z uwagi na decyzję o przesunięciu obowiązkowego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, Ministerstwo Finansów zorganizowało cykl rozmów w ramach konsultacji w sprawie KSeF. Odbyło się 9 spotkań z przedstawicielami różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych zainteresowanych podmiotów. Nasz udział w każdym ze spotkań pozwolił nam na zebranie najistotniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących KSeF. Zachęcam do zapoznania się z informatorami >> Konsultacje KSeF – top 10 pytań i odpowiedzi [INFORMATOR] autorstwa Małgorzaty Samborskiej, Elżbiety Ślusarczyk, Mateusza Kordalewskiego i Łukasza Kacprzyka oraz artykułów >> Podsumowanie konsultacji KSeF – propozycje zmian MF; Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje w sprawie KSeF.

 

6 marca 2024 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowy tekst projektu ustawy implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. sygnalistów). Zachęcam do zapoznania się z artykułem, który omawia te zmiany i ich wpływ na podmioty zatrudniające powyżej 50 osób. Artykuł koleżanek i kolegów z Kancelarii Prawnej Grant Thornton (Jolanta Zarzecka-Sawicka, Michał Mieszkowski, Karolina Karpińska) przedstawia nowe wymogi dotyczące procedur zgłoszeń wewnętrznych oraz wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych, które będą miały znaczący wpływ na funkcjonowanie firm. >> Kolejne zmiany w projekcie ustawy o sygnalistach.

 

Sejm 20 marca uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości, wdrażającą unijną dyrektywę 2021/2101. Zgodnie z nią, międzynarodowe korporacje będą zobowiązane publicznie ujawniać informacje o zapłaconym podatku dochodowym w poszczególnych krajach. Kiedy zmiany w ustawie o rachunkowości wejdą w życie? O tym przeczytają Państwo w artykule Kamili Maciejewskiej >> Sejm uchwalił zmiany w ustawie o rachunkowości.

 

21 marca minister finansów ogłosił planowane od 2025 roku zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Nowe zasady mają być bardziej sprawiedliwe i przejrzyste. Przedsiębiorcy płacący PIT według skali podatkowej będą mieli stałą składkę zdrowotną w wysokości 9% z 75% płacy minimalnej, co ma wynosić około 310 zł miesięcznie. Szczegóły i wyliczenia znajdą Państwo w artykule Honoraty Zakrzewskiej-Krzyś oraz Małgorzaty Samborskiej >> Składka zdrowotna dla przedsiębiorców od 2025 r. (TABELA).

 

Od 25 marca br. weszły w życie zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wprowadzające nową definicję wynagrodzenia. Teraz obejmuje ona także świadczenia pieniężne z FUS za chorobę i macierzyństwo. Te zmiany mają usprawnić proces egzekucji i zwiększyć jego efektywność. Dodatkowo, obowiązkowy okres dokonywania potrąceń egzekucyjnych został wydłużony z 12 do 24 miesięcy po ustaniu stosunku pracy, co może wpłynąć na praktyki zarządzania zobowiązaniami przez pracodawców. Szczegóły w artykule Honoraty Zakrzewskiej-Krzyś >> Zmiany w potrąceniach z wynagrodzeń i zasiłków od 25 marca 2024 roku!

 

Tak powszechne w ostatnim miesiącu rolnicze blokady drogowe stanowią wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Jakie mogą być konsekwencje dla spóźniających się pracowników? Zachęcam do sprawdzenia, jakie kary mogą być nałożone i jakie są przepisy dotyczące nieobecności w pracy w sytuacji utrudnionego dojazdu. Szczegóły opisuje Justyna Śmigielska >> Czy ogólnokrajowe blokady drogowe usprawiedliwiają spóźnienie do pracy?

 

 Zaplanuj z nami kwiecień!
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że praca w dziale kadr i księgowości wymaga doskonałej organizacji oraz elastyczności wobec ciągle zmieniających się przepisów, regularnie udostępniamy kalendarze, które pomagają w codziennym zarządzaniu pracą. Dzięki nim będziecie Państwo na bieżąco z najnowszymi przepisami oraz istotnymi terminami. Zaplanujecie z nami kwiecień 😊

 

Według danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton Poland, po mocnym odbiciu w górę liczby ofert pracy w styczniu, w lutym ponownie zaliczają one spadek. W lutym 2024 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 234,3 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 21% w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 roku (kiedy pojawiło się 297,1 tys. ofert) i powrót do niskich dynamik notowanych od września ubiegłego roku. Jak komentuje Magdalena Marcinowska, „Zawartość przeciętnej oferty pracy stale przynosi ciekawe i zaskakujące wnioski. Pracodawcy nadal – mimo spadku liczby nowych rekrutacji, utrzymują bogatą ofertę benefitów, a dodatkowo w ostatnim miesiącu dość mocno obniżyli wymagania stawiane kandydatom do pracy. To sugeruje, że nadal popyt na pracownika jest na tyle silny, że pracodawcy obawiają się utraty pracowników. Chcąc utrzymać obecnych pracowników, nie mogą pozwolić sobie na obniżenie warunków pracy i zubożenie oferty benefitowej. Choć ofert pracy jest więc mniej, to nadal są one relatywnie atrakcyjne.” Szczegóły najdziecie Państwo w naszym raporcie >> Oferty pracy znowu w dołku.

 

Rada Ministrów zaakceptowała wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców, które mają wesprzeć około 1,7 mln najmniejszych firm. Program obejmuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Solidarnościowy, umożliwiając przedsiębiorcom wybranie jednego miesiąca w roku, w którym nie będą musieli uiścić tych opłat. Z wnioskiem o skorzystanie z wakacji składkowych trzeba będzie wystąpić elektronicznie za pośrednictwem profilu teleinformatycznego ZUS na miesiąc przed planowanym okresem zwolnienia. Szczegóły w artykule Honoraty Zakrzewskiej-Krzyś >> Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców jeszcze w 2024 roku!

 

Szefowa resortu pracy ogłosiła planowane zmiany w dokumentowaniu stażu pracy, które dotyczyć będą czasu przepracowanego na umowach cywilnoprawnych i podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Resort pracy rozważa dwie opcje: wliczanie okresów podlegania ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu do stażu pracy oraz brak warunkowania wliczania tego okresu. Jakie są konsekwencje tych zmian dla pracowników? Szczegóły w artykule Marty Romanowskiej >> Umowy cywilnoprawne i działalność gospodarcza wliczane do stażu pracy – są nowe informacje z resortu pracy!

 

Marta informuje również, że od 1 marca 2024 r. wpłaty na PFRON za każdego pracownika, do momentu osiągnięcia 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynoszą 3065,16 zł. Jest to obowiązek każdego pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy. Wpłaty należy wnosić miesięcznie i stanowią one iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia oraz liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Pracodawcy, którzy osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, są zwolnieni z wpłat na PFRON. >> Wyższe wpłaty na PFRON od 1 marca 2024 roku!

 

Od 1 marca 2024 r. osoby pobierające różne świadczenia, np. zasiłki rodzinne czy z pomocy społecznej, mogą korzystać z wyższych kwot wolnych od potrąceń i egzekucji sądowych. Szczegóły dotyczące tych kwot znajdą Państwo w artykule Honoraty Zakrzewskiej-Krzyś >> Wzrosły kwoty wolne od potrąceń i egzekucji od 1 marca 2024 roku!

 

W artykule autorstwa Aleksandry Bartkowskiej omówiona jest istota zawodu księgowego w kontekście zmieniających się przepisów i ryzyka. Ola omawia różne aspekty odpowiedzialności zawodowej, precyzji i systematyczności, a także skutków naruszeń przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Podaje rónież szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów kar i grzywien, którym mogą podlegać księgowi za nieprzestrzeganie obowiązków. Autorka podkreśla znaczenie ciągłego doskonalenia się i analizy bieżących przepisów dla praktyki księgowej, argumentując, dlaczego zawód księgowego zasługuje na miano profesji podwyższonego ryzyka. >> Jakie sankcje grożą za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia firmowej rachunkowości?

 

W kolejnym ze swoich artykułów Aleksandra omawia kluczowe aspekty związane z wyborem księgowego mającego prowadzić firmową rachunkowość. Podkreśla znaczenie uwzględnienia kwalifikacji księgowego, posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz procedur ochrony danych osobowych. Zaleca także przemyślenie formy prowadzenia księgowości – online czy osobiście. Podsumowując, wybór księgowego jest istotną decyzją, która powinna być dokładnie przemyślana, aby zapewnić bezpieczeństwo i rzetelność księgowości firmy. >> Co zrobić, żeby dobrze wybrać zewnętrznego księgowego?

Raporty Grant Thornton opublikowane w marcu 2024 roku

Barometr prawa – Edycja 10 – Produkcja prawa bliska kolejnego rekordu. Dziesiąta edycja Barometru Prawa Grant Thornton Poland potwierdza, że kluczowym czynnikiem wpływającym na środowisko prowadzenia biznesu jest jakość otoczenia prawno-regulacyjnego. Jak komentuje Tomasz Wróblewski, „Trafne wołanie o rozsądek! Przedstawione fakty potwierdzają moje długoletnie doświadczenie jako przedsiębiorcy. Biurokracja staje się coraz bardziej paraliżująca dla firm, co ogranicza naszą zdolność do konkurencji i rozwoju. To nie tylko kwestia biznesu, ale też jakości życia obywateli oraz przyszłości naszych dzieci.” Kilka kluczowych informacji: w 2023 roku uchwalono ponad 34 tysiące stron nowego prawa, o 8% więcej niż w 2022 roku, co stanowi drugi najwyższy wynik w historii. Aby być na bieżąco ze zmianami w prawie, trzeba było codziennie poświęcić 2 godziny i 34 minuty na czytanie aktów prawnych. W życie weszło 553 nowych przepisów dla firm, a 1051 zmieniło swoje brzmienie, przy czym jedynie 41 straciło moc. Po więcej informacji zapraszam do raportu.

 

Praca zdalna okiem przedsiębiorców – czy firmy szykują zmiany? [RAPORT] – Według danych w ramach przeprowadzonej przez nas analizy blisko ¾ dużych i średnich firm w Polsce wprowadziło możliwość wykonywania pracy zdalnej przez swoich pracowników. Jak powiedział Edward Nieboj, „praca zdalna zostanie z nami jednak na stałe”. Jolanta Zarzecka-Sawicka zaznaczyła, że prawidłowe wdrożenie pracy zdalnej wymaga podejścia holistycznego, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów prawnych. Raport przedstawia różne aspekty wprowadzenia pracy zdalnej, w tym jej wpływ na wydajność pracy, obawy i wyzwania związane z tą formą zatrudnienia oraz plany firm na przyszłość. Zachęcam do zapoznania się z jego pełnym brzmieniem.

 

Wybrane publikacje z bloga Poradnik HR

Polecane publikacje z bloga Księgowość jest sexy

Interesujące publikacje z zakładki Artykuły na WWW Grant Thornton

 

Zaproszenie!

11 kwietnia – Śniadanie biznesowe: Kontrole w cenach transferowych – aspekty praktyczne 

Serdecznie zapraszam na bezpłatne śniadanie biznesowe, podczas którego eksperci Grant Thornton: Elżbieta Ślusarczyk i Marcin Żmuda, omówią podstawowe kwestie związane z kontrolami podatkowymi cen transferowych oraz przedstawią ich praktyczny wymiar na wybranych studiach przypadków. Spotkanie odbędzie się w biurze Grant Thornton w Poznaniu.

Szczegóły i rejestracja na stronie – https://grantthornton.pl/event/

 

18 kwietnia – Kolacja biznesowa w Rzeszowie: Fundacja rodzinna – bezpieczeństwo majątku i optymalizacja inwestycji 

Wspólnie z Izbą Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców chcących nawiązać nowe kontakty biznesowe na kolację biznesową, która odbędzie się w hotelu FALCON w Rzeszowie. Podczas wydarzenia ekspertka Grant Thornton Barbara Kujawa opowie zebranym o tym, dlaczego wybraliśmy Rzeszów i jakie usługi świadczymy naszym klientom, a Maja Jabłońska omówi główne założenia Fundacji Rodzinnej i wskaże korzyści z jej utworzenia.

Szczegóły i rejestracja na stronie – https://grantthornton.pl/event/

 

Chcesz być na bieżąco? Zapraszam do regularnego odwiedzania naszych stron:

🌐 http://poradnikhr.blog/

🌐 http://ksiegowoscjestsexy.blog/

🌐 http://doradcypodatkowi.blog/

🌐 https://grantthornton.pl/

 

mm

Menedżer ds. marketingu w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Kasia ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu zespołów i zarządzaniu ludźmi oraz w zarządzaniu projektami. Jest odpowiedzialnym liderem stawiającym w centrum swój zespół, który zawsze wspiera oraz menedżerem silnie zorientowanym na wyniki. W pracy stawia na trwałe relacje biznesowe, a także kreatywność i ciągły rozwój, które zapewniają elastyczność niezbędną do znajdowania odpowiedzi na nieustannie zmieniające się warunki rynkowe.

Zobacz także

Skomentuj