Monika Smulewicz
Dyrektor Zarządzająca/Partner, Grant Thornton

Zarządza outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Monika buduje trwałe relacje z klientami, których fundamentem są wzajemny szacunek, najwyższa staranność i elastyczność w reagowaniu na ich potrzeby i wymagania związane z dynamicznym rozwojem. Ekspert w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Wykładowca liczących się uczelni wyższych. Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami. Jej misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą specjalistyczną w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz pracowników.”

 


Magdalena Marcinowska
Partner, Grant Thornton

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w outsourcingu kadr, płac oraz rachunkowości dla podmiotów działających na rynku polskim i zagranicznym. Optymalizuje i upraszcza procesy płacowo–kadrowe przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości świadczonego serwisu. Odpowiada za standard oferowanych usług i rozwiązań dla Klientów, którzy niezwykle cenią sobie jej bogate doświadczenie i rozwiązania odpowiadające na ich potrzeby.

 

 


Agnieszka Wachowicz
Menedżer, Grant Thornton

Doświadczony specjalista w dziedzinie kadr i płac z kilkunastoletnią praktyką zawodową. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała pracując zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych (m.in. branża farmaceutyczna), jak również w outsourcingu. Zarządza zespołem specjalistów realizującym usługi kadrowo-płacowe dla klientów Grant Thornton. Sprawuje nadzór merytoryczny nad wdrożeniami projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr. Aktywnie wspiera Klientów i doradza im w podejmowaniu decyzji i działań z obszaru zarządzania ludźmi w kontekście skomplikowanych przepisów prawa pracy. Doświadczony trener i szkoleniowiec w zakresie kadr i płac zakresu prawa pracy i wynagrodzeń.

 


 

Helena Warszakowska
Menedżer, Grant Thornton

Specjalistka w zakresie kadr i płac z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w firmach o różnej wielkości i branży. Od 9 lat związana z Grant Thornton. Doświadczona specjalistka w outsourcingu płac i kadr. Na co dzień zaangażowana w nadzór i koordynację projektów outsourcingowych dla małych i dużych przedsiębiorstw, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym.