Magdalena Marcinowska
Partner, Grant Thornton

Payroll Partner, związana z Grant Thornton od 2000 roku. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w outsourcingu płac, kadr oraz rachunkowości dla podmiotów działających na rynku polskim i zagranicznym.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw) oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka licznych specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami.

W trakcie swojej kariery zrealizowała blisko 200 kontraktów płacowo-kadrowych. Optymalizuje i upraszcza procesy płacowo – kadrowe przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług. W Grant Thornton odpowiada za standard oferowanych usług i rozwiązań dla Klientów.


Adriana Gęsicka
Dyrektor, Grant Thornton

Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie prawa pracy. Z wykształcenia menedżerka, z kierunkowym wykształceniem (ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu oraz Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie o specjalizacji Marketing i Zarządzanie oraz Ekonomia), a także z bogatym zawodowym doświadczeniem w dziedzinie kadr i płac, w branży outsourcingowej.

Z Grant Thornton związana od 2017 roku. Na co dzień odpowiada za kształtowanie standardów usługi kadrowo-płacowej oraz wsparcie merytoryczne i koordynację pracy zespołów kadrowo-płacowych w Departamencie Outsourcingu.

Autorka i recenzentka szeregu publikacji dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Helena Warszakowska
Senior Menedżer, Grant Thornton

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalizacji: Ekonomika Pracy i Zarządzenie Kadrami. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rachunkowość i Finanse.

Doświadczony Menedżer w zakresie kadr i płac z wieloletnią praktyką zawodową w firmach o różnej wielkości i branży.

Z Grant Thornton związana od 2006 roku. Na co dzień zaangażowana w nadzór merytoryczny i koordynację projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr dla małych i dużych przedsiębiorstw, zarówno z kapitałem polskim i zagranicznym. Sprawuje opiekę nad projektami zarówno na etapie ich wdrożenia, jak i bieżącej obsługi. Aktywnie wspiera Klientów i doradza im w podejmowaniu decyzji i działań z obszaru kadrowo-płacowego.

Autorka wielu specjalistycznych publikacji, dzieląca się swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno ze studentami, jak i czytelnikami bloga Poradnik HR.


Monika Rosa
Główny Specjalista/Koordynator ds. płac i kadr, Grant Thornton

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu kulturoznawstwa USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych w dziedzinie Kadr i Płac.

Do Grant Thornton dołączyła w 2019 r. W Departamencie Outsourcingu świadczy usługi kadrowo-płacowe dla dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw. Jej doświadczenie obejmuje kompleksową obsługę kadrowo-płacową pracowników oraz sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

Studiuje prawo na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, ze szczególnym zainteresowaniem w kierunku prawa pracy.