Specyfika pracy kadrowego wymaga doskonałej organizacji i elastyczności względem zmieniających się przepisów. Problemy te są szczególnie bliskie pracownikom Departamentu Outsourcingu, którzy na co dzień troszczą się o wysokie standardy świadczenia usług kadrowo-płacowych, a ich wiedza i umiejętności stanowią kluczowy czynnik wpływający na sukces i dynamiczny rozwój naszych Klientów.

 

 

Choć już od 26 lipca br. ZUS nie przyznaje dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z epidemią koronawirusa, rodzice mogą korzystać ze standardowego wsparcia. Co im przysługuje?

 

 

Kalendarz kadrowego na sierpień 2020

 

WAŻNA DATA DLA KADROWYCH: 20.08.2020

  • Zapłata zaliczki pobranej w marcu od przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, umów zlecenia i umów o dzieło zawartych z podmiotami, które nie wykonują tych umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, praw autorskich i praw pokrewnych. Dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.

 

Pobierz