Umowa o pracę na okres próbny – ważne zmiany nie od 1 sierpnia!

Czas trwania okresu próbnego będzie uzależniony od planowanego czasu zatrudnienia pracownika na umowę o pracę!

 

AKTUALIZACJA: 19 lipca 2022

 

W związku z koniecznością wdrożenia przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, polski ustawodawca powinien do 1 sierpnia 2022 r. wprowadzić do krajowego porządku prawnego stosowne zmiany dotyczące m.in. umów o pracę na okres próbny.

 

 UWAGA! Stanisław Szwed, wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej, poinformował w minionym tygodniu o możliwym przesunięciu terminu wejścia w życie planowanych zmian w Kodeksie pracy – z 1 sierpnia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. – ze względu na kalendarz prac sejmowych. Minister Marlena Maląg zachowuje jednak więcej optymizmu: „Liczę na to, że jesienią tego roku te zapisy będą wprowadzone i wejdą w życie”. Tak czy owak warto znać zakres i kształt zmian nowelizacji, której wejście w życie zdaje się być przesądzone.

 

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny ma dotyczyć gł. okresu, na jaki będzie mogła zostać zawarta taka umowa. W dalszym ciągu okres ten będzie mógł wynosić 3 miesiące, ale i mniej. Będzie to uzależnione od planowanego czasu zatrudnienia pracownika na kolejną umowę, czyli umowę o pracę!

 

Długość umów na okres próbny zależny od długości umów o pracę na czas określony

Umowa o pracę na okres próbny będzie zawierana zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • na okres 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas określony wynoszący mniej niż 6 miesięcy;
 • na okres 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy na czas określony wynoszący przynajmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 12 miesięcy;
 • na okres 3 miesięcy – w przypadku zamiaru zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

 

Możliwość wydłużenia okresów próbnych

Pracodawca będzie miał możliwość przedłużenia umów o pracę na okres próbny – w uzasadnionych przypadkach – zawieranych na 1 lub 2 miesiące, o 1 miesiąc. Spowoduje to ich maksymalne wydłużenie do 3 miesięcy.

Równocześnie będzie istniała możliwość wydłużenia okresu próbnego przez strony umowy o czas urlopu lub inne usprawiedliwione nieobecności pracownika.

 

Ponowna umowa na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny z ponownie zatrudnianym pracownikiem będzie mogła zostać zawarta wówczas, jeśli pracownik zostanie zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy, niż przy poprzednim zatrudnieniu u danego pracodawcy. Jeśli natomiast charakter wykonywanej pracy nie ulegnie zmianie, umowa o pracę na okres próbny nie będzie mogła mieć już zastosowania.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 


Chcesz wiedzieć wszystko o zmianach w Kodeksie pracy zaplanowanych na bieżący rok? Większość z nich powinna wejść w życie od 1 sierpnia 2022 (te wynikające z dyrektywy nr 2019/1152) lub 2 sierpnia 2022 (te wynikające z dyrektywy work-life balance), jednak zważywszy na bieżący postęp prac terminy te nie zostaną dochowane. Ponadto ustawodawca na rok 2022 zaplanował także nowelizację Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Zapoznaj się z naszym cyklem publikacji na temat zmian w Kodeksie pracy 2022. W jego ramach ukazały/ukażą się:

 

 1. Umowa o pracę na okres próbny – ważne zmiany nie od 1 sierpnia!
 2. Od 1 sierpnia pracodawcy powinni uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony?
 3. Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu w związku z korzystaniem z uprawnień pracowniczych
 4. Niebawem zmiany w zakazie konkurencji! Czy od 1 sierpnia pracownicy zyskają prawo do równoległego zatrudnienia?
 5. Dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawców – wkrótce więcej w umowach o warunkach zatrudnienia
 6. Nowe prawo pracowników: będą mogli wnioskować o bezpieczniejsze warunki pracy
 7. Przerwy w pracy po zmianach w Kodeksie pracy z 2022 roku
 8. Wkrótce nowe zwolnienie od pracy: z powodu działania siły wyższej
 9. Od sierpnia 2022 szersze uprawnienia rodziców dzieci do lat 8?
 10. Zmiany w urlopach i zasiłkach związanych z rodzicielstwem – nowelizacja Kodeksu pracy 2022
 11. Szersza ochrona przed zwolnieniem dla pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem – nowelizacja Kodeksu pracy 2022!
 12. Mniej czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego po nowelizacji Kodeksu pracy 2022
 13. Urlop opiekuńczy wg nowych zasad po nowelizacji Kodeksu pracy 2022
 14. Zmiany w katalogu wykroczeń przeciw prawom pracownika wskutek nowelizacji Kodeksu pracy 2022
 15. Kontrola trzeźwości pracowników – planowane zmiany w Kodeksie pracy
 16. Praca zdalna – planowane zmiany w Kodeksie pracy

 

red. Honorata Zakrzewska-Krzyś

Asystent ds. kadr i płac, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także