Korzystanie z praw pracowniczych nie będzie mogło powodować niekorzystnego traktowania w zatrudnieniu

Nowelizowany obecnie Kodeks pracy ma zostać uzupełniony o przepisy zapewniające pracownikom ochronę przed niekorzystnym traktowaniem lub negatywnymi konsekwencjami ze strony pracodawców, w sytuacji kiedy zdecydują się skorzystać ze wszystkich przysługujących im pracowniczych uprawnień, zapewnionych w Kodeksie pracy.

 

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, miał zostać uchwalony w terminie zapewniającym wdrożenie przepisów dwóch unijnych dyrektyw (o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej – nr 2019/1152, oraz o work-life balance – nr 2019/1158) do polskiego porządku prawnego, najpóźniej do 1 i 2 sierpnia 2022 roku. Wiadomo już, że tak się nie stanie – dokument jest mniej więcej w połowie ścieżki legislacyjnej (bieżący postęp prac można sprawdzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji >> TUTAJ <<).

 

Mimo opóźnień w pracach legislacyjnych, pracodawcy i pracownicy mogą być pewni, że – prędzej czy później – nowelizowany obecnie Kodeks pracy zostanie uzupełniony o przepisy chroniące pracowników przed niekorzystnym traktowaniem lub negatywnymi konsekwencjami ze strony pracodawców, w sytuacji kiedy skorzystają ze wszystkich przysługujących im na mocy Kp pracowniczych uprawnień. Na podstawie nowych przepisów skorzystanie przez pracownika z przysługujących mu kodeksowych uprawnień nie będzie mogło być podstawą jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania, ani nie będzie mogło powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

 

 Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji: „Proponuje się zmianę art. 183e Kodeksu pracy, zgodnie z którą skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy, w tym zasady równego traktowania w zatrudnieniu, nie może być podstawą jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę (§ 1).

 

Co więcej – chronieni będą nie tylko owi pracownicy, ale także ci zatrudnieni, którzy udzielą im w tym zakresie wsparcia (w dowolnej formie).

 

WAŻNE! Pracownikowi, którego prawa zostaną naruszone przez pracodawcę, a także osobie udzielającej mu wsparcia, będzie przysługiwało prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów!

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

autorzy: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Bartłomiej Kublik


 

Chcesz wiedzieć wszystko o zmianach w Kodeksie pracy zaplanowanych na bieżący rok? Większość z nich powinna wejść w życie od 1 sierpnia 2022 (te wynikające z dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej – nr 2019/1152) lub 2 sierpnia 2022 (te wynikające z dyrektywy work-life balance – nr 2019/1158). Zważywszy jednak na bieżący postęp prac, terminy te nie zostaną dochowane. Dodatkowo ustawodawca na rok 2022 zaplanował także nowelizację Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Zapoznaj się z naszym cyklem publikacji na temat zmian w Kodeksie pracy 2022. W jego ramach ukażą/ukazały się:

 

 1. Umowa o pracę na okres próbny – ważne zmiany od 1 sierpnia!
 2. Od 1 sierpnia pracodawcy powinni uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony?
 3. Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu w związku z korzystaniem z uprawnień pracowniczych
 4. Niebawem zmiany w zakazie konkurencji! Czy od 1 sierpnia pracownicy zyskają prawo do równoległego zatrudnienia?
 5. Dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawców – wkrótce więcej w umowach o warunkach zatrudnienia
 6. Nowe prawo pracowników: będą mogli wnioskować o bezpieczniejsze warunki pracy
 7. Przerwy w pracy po zmianach w Kodeksie pracy z 2022 roku
 8. Wkrótce nowe zwolnienie od pracy: z powodu działania siły wyższej
 9. Od sierpnia 2022 szersze uprawnienia rodziców dzieci do lat 8?
 10. Zmiany w urlopach i zasiłkach związanych z rodzicielstwem – nowelizacja Kodeksu pracy 2022
 11. Szersza ochrona przed zwolnieniem dla pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem – nowelizacja Kodeksu pracy 2022!
 12. Mniej czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego po nowelizacji Kodeksu pracy 2022
 13. Urlop opiekuńczy wg nowych zasad po nowelizacji Kodeksu pracy 2022
 14. Zmiany w katalogu wykroczeń przeciw prawom pracownika wskutek nowelizacji Kodeksu pracy 2022
 15. Kontrola trzeźwości pracowników – planowane zmiany w Kodeksie pracy
 16. Praca zdalna – planowane zmiany w Kodeksie pracy

 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także