Od 2023 roku wydłużenie urlopu rodzicielskiego i szersza ochrona przed zwolnieniem?

Dzięki unijnej „dyrektywie rodzicielskiej” sytuacja rodziców małych dzieci ma być lepsza. Co się zmieni w zakresie długości urlopu rodzicielskiego i ochrony przed zwolnieniem? 

AKTUALIZACJA: 5 październik 2022

 

Wskutek oczekiwanej nowelizacji Kodeksu pracy – mającej początkowo nastąpić w sierpniu br., a spodziewanej na początku 2023 rokudługość urlopu rodzicielskiego ma zostać zwiększona z 32 do 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka lub z 34 do 43 tygodni – w przypadku porodu mnogiego. Zwiększony wymiar urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwał obojgu rodzicom dziecka łącznie (tak jak do tej pory), jednakże dodatkowe 9 tygodni będzie „nieprzenoszalne” na drugiego rodzica. Co to oznacza w praktyce? Tyle, że jeden z rodziców nie będzie mógł wykorzystać samodzielnie całego wymiaru urlopu rodzicielskiego, ponieważ każdemu z rodziców będzie przysługiwało indywidualne prawo do 9 tygodni tego urlopu, który niewykorzystany – przepadnie. Tak jak obecnie, z urlopu rodzicielskiego będą mogli jednocześnie korzystać oboje rodzice (oczywiście w powyższym wymiarze i z wspomnianym zastrzeżeniem). Kolejną nowością będzie możliwość podzielenia urlopu na części – zamiast czterech, rodzice będą mieli do dyspozycji pięć części – jednak do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.

Urlop rodzicielski przy ciężkim upośledzeniu dziecka lub nieuleczalnej chorobie

Dzięki planowanym zmianom, rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”), zyskają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 65 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie lub do 67 tygodni w przypadku ciąży mnogiej.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Zmiany w urlopach rodzicielskich dla rodziców adopcyjnych

Dla rodziców adopcyjnych także zmieni się sporo. Analogicznie jak w przypadku rodziców biologicznych zostanie wydłużony wymiar urlopu rodzicielskiego (o czym można przeczytać w zapowiedzi 50. posiedzenia Senatu „Pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, przysługiwać będzie urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego.”). Adopcyjni rodzice, tak jak dotąd, będą mieli prawo do urlopu rodzicielskiego po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego), jednak w zwiększonym wymiarze. Jakim? Odpowiednio do 41 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka, do 42 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia co najmniej dwojga dzieci lub do 38 tygodni – w przypadku adopcji starszego dziecka. Co ważne, zmieni się górna granica wieku przysposabianego dziecka, po osiągnięciu którego będzie można skorzystać z takiego urlopu (o ile dany rodzic przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia). W aktualnym stanie prawnym przysługuje on zasadniczo do ukończenia przez dziecko 7 lat lub w wyjątkowych sytuacjach do 10 roku życia (tj. w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego). Po zmianach granica ta zostanie podniesiona do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

 

 UWAGA! Ustawodawca ma zamiar poszerzyć ochronę przed zwolnieniem pracowników, którzy zamierzają skorzystać ze swoich praw związanych z urlopami macierzyńskimi oraz rodzicielskimi. Zostanie wprowadzony zakaz prowadzenia wszelkich przygotowań do zwolnienia pracownicy/-ka w okresie ciąży i okresu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/ojcowskiego, jak i w czasie korzystania przez pracowników z części tych urlopów.

 

Chcesz wiedzieć wszystko o zmianach w Kodeksie pracy zaplanowanych na bieżący rok? Większość z nich powinna wejść w życie od 1 sierpnia 2022 (te wynikające z dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej – nr 2019/1152) lub 2 sierpnia 2022 (te wynikające z dyrektywy work-life balance – nr 2019/1158). Zważywszy jednak na bieżący postęp prac, terminy te nie zostaną dochowane. Dodatkowo ustawodawca na rok 2022 zaplanował także nowelizację Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Zapoznaj się z naszym cyklem publikacji na temat zmian w Kodeksie pracy 2022. W jego ramach ukażą/ukazały się:

 

 1. Umowa o pracę na okres próbny – ważne zmiany od 1 sierpnia!
 2. Od 1 sierpnia pracodawcy powinni uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony?
 3. Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu w związku z korzystaniem z uprawnień pracowniczych
 4. Niebawem zmiany w zakazie konkurencji! Czy od 1 sierpnia pracownicy zyskają prawo do równoległego zatrudnienia?
 5. Dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawców po nowelizacji Kodeksu pracy
 6. Nowe prawo pracowników: będą mogli wnioskować o bezpieczniejsze warunki pracy
 7. Przerwy w pracy po zmianach w Kodeksie pracy z 2022 roku
 8. Wkrótce nowe zwolnienie od pracy: z powodu działania siły wyższej
 9. Niebawem szersze uprawnienia rodziców dzieci do lat 8
 10. Od 2023 roku wydłużenie urlopu rodzicielskiego i szersza ochrona przed zwolnieniem?
 11. Ile wyniosą zasiłki na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim po oczekiwanej nowelizacji Kodeksu pracy?
 12. Urlop ojcowski 2022 a 2023 – jakie są planowane zmiany?
 13. Zmiany w zasadach udzielania i korzystania z urlopu wychowawczego
 14. Urlop opiekuńczy wg nowych zasad po nowelizacji Kodeksu pracy
 15. Zmiany w katalogu wykroczeń przeciw prawom pracownika wskutek nowelizacji Kodeksu pracy
 16. Kontrola trzeźwości pracowników – planowane zmiany w Kodeksie pracy
 17. Praca zdalna – planowane zmiany w Kodeksie pracy

 

Specjalista ds. płac w Grant Thornton w dziale Outsourcingu. Związany z Grant Thornton od 2022, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zobacz także