Zmiany w zasadach udzielania i korzystania z urlopu wychowawczego

Co się zmieni w możliwości korzystania z urlopów wychowawczych po zbliżającej się nowelizacji Kodeksu pracy? Co pracodawcy powinni wiedzieć na temat zmian w ich udzielaniu?

 

Zasady udzielania oraz korzystania z urlopu wychowawczego wskutek zbliżającej się nowelizacji Kodeksu pracy nie zostaną przez ustawodawcę wywrócone do góry nogami. Mają mieć charakter głównie doprecyzowujący czy organizacyjny, jak np. dopuszczenie możliwości składania wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego także w postaci elektronicznej, a nie – jak dotąd – wyłącznie w wersji papierowej. Co jeszcze się wkrótce zmieni (prawdopodobnie z początkiem 2023 roku) w zasadach udzielania i korzystania z urlopu wychowawczego?

 

Obniżenie wymiaru czasu przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Planowane zmiany uszczegółowiają przepisy związane z obniżeniem etatu przez pracowników uprawionych do urlopu wychowawczego. Pracownik, który najpierw skorzysta z obniżenia wymiaru czasu pracy będzie mógł również skorzystać z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego: „Korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w § 1, nie obniża wymiaru urlopu wychowawczego.”

Natomiast w przypadku skorzystania najpierw z urlopu wychowawczego, pracownik będzie uprawniony do obniżenia etatu przez okres odpowiadający pozostałemu do wykorzystania wymiarowi urlopu wychowawczego. Wcześniej pojawiały się wątpliwości czy skorzystanie z jednego uprawnienia uniemożliwia skorzystanie z drugiego. Planowana zmiana rozwiewa te wątpliwości.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Zasady dopuszczania pracowników do pracy po urlopie wychowawczym

W projekcie zaproponowano również modyfikację brzmienia art. 1864 Kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi zasadami:

 • pracodawca będzie zobowiązany do dopuszczenia pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym ze stanowiskiem zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, na warunkach nie mniej korzystnych, od tych, które obowiązywałyby gdyby nie korzystał z urlopu;
 • jeśli chodzi o wynagrodzenie za pracę, w omawianym przypadku będzie ono musiało być takie samo, jakie ów pracownik by otrzymywał, gdyby nie korzystał z urlopu wychowawczego;
 • ponadto pracodawca będzie zobowiązany do zagwarantowania pracownikowi wracającemu z urlopu wychowawczego prawa do takiej poprawy warunków pracy, do jakiej byłby uprawniony, gdyby z tego urlopu nie korzystał.

 

 


Chcesz wiedzieć wszystko o zmianach w Kodeksie pracy zaplanowanych na bieżący rok? Większość z nich powinna wejść w życie od 1 sierpnia 2022 (te wynikające z dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej – nr 2019/1152) lub 2 sierpnia 2022 (te wynikające z dyrektywy work-life balance – nr 2019/1158). Zważywszy jednak na bieżący postęp prac, terminy te nie zostaną dochowane. Dodatkowo ustawodawca na rok 2022 zaplanował także nowelizację Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Zapoznaj się z naszym cyklem publikacji na temat zmian w Kodeksie pracy 2022. W jego ramach ukażą/ukazały się:

 

 1. Umowa o pracę na okres próbny – ważne zmiany od 1 sierpnia!
 2. Od 1 sierpnia pracodawcy powinni uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony?
 3. Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu w związku z korzystaniem z uprawnień pracowniczych
 4. Niebawem zmiany w zakazie konkurencji! Czy od 1 sierpnia pracownicy zyskają prawo do równoległego zatrudnienia?
 5. Dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawców po nowelizacji Kodeksu pracy
 6. Nowe prawo pracowników: będą mogli wnioskować o bezpieczniejsze warunki pracy
 7. Przerwy w pracy po zmianach w Kodeksie pracy z 2022 roku
 8. Wkrótce nowe zwolnienie od pracy: z powodu działania siły wyższej
 9. Niebawem szersze uprawnienia rodziców dzieci do lat 8
 10. Od 2023 roku wydłużenie urlopu rodzicielskiego i szersza ochrona przed zwolnieniem?
 11. Ile wyniosą zasiłki na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim po oczekiwanej nowelizacji Kodeksu pracy?
 12. Urlop ojcowski 2022 a 2023 – jakie są planowane zmiany?
 13. Zmiany w zasadach udzielania i korzystania z urlopu wychowawczego
 14. Urlop opiekuńczy wg nowych zasad po nowelizacji Kodeksu pracy
 15. Zmiany w katalogu wykroczeń przeciw prawom pracownika wskutek nowelizacji Kodeksu pracy
 16. Kontrola trzeźwości pracowników – planowane zmiany w Kodeksie pracy
 17. Praca zdalna – planowane zmiany w Kodeksie pracy

mm

Specjalista ds. kadr w Departamencie Outsourcingu. Od 2018 r. związana z Grant Thornton. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z zakresu kadr i płac. Ukończyła kurs specjalisty do spraw kadr i płac oraz kurs I i II stopnia z zakresu księgowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Świadczy usługi kadrowe dla dużego przedsiębiorstwa.

Zobacz także