Niebawem szersze uprawnienia rodziców dzieci do lat 8

Jakie nowe uprawnienia zyskają rodzice po nowelizacji Kodeksu pracy, wskutek wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance?

 

Rodzice młodszych dzieci z pewnością nie mogą się doczekać nowelizacji Kodeksu pracy – już w sierpniu br. mieli zyskać dodatkowe uprawnienia, wskutek wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance. Prace nad zmianami w Kodeksie pracy nadal jednak trwają. Co ma się zmienić już wkrótce?

Art. 148 Kodeksu pracy ulegnie modyfikacji – wydłużony zostanie wiek dziecka do 8 lat, do ukończenia którego pracodawca może polecić pracownikowi – rodzicowi, tylko za jego zgodą, pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy.

 

Wniosek o elastyczną organizację pracy

Do kodeksu zostanie dodany nowy art. 1881, który umożliwi rodzicom dzieci, do ukończenia przez nie 8 roku życia, złożenie wniosku (w formie papierowej lub elektronicznej) o dostosowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb między innymi poprzez:

 • telepracę/pracę zdalną,
 • ruchomy czas pracy,
 • indywidualny czas pracy,
 • przerywany czas pracy.

Wniosek będzie należało złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca w terminie 7 dni będzie musiał się do niego ustosunkować, a w przypadku odmowy, podać przyczynę odmowy.

Ponadto pracownik, który skorzysta z nowych, elastyczniejszych warunków pracy, będzie mógł w każdym czasie złożyć wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy, przed upływem wskazanym w pierwotnym wniosku, gdy uzasadnia to zmiana okoliczności, będąca podstawą złożonego wniosku.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 


Chcesz wiedzieć wszystko o zmianach w Kodeksie pracy zaplanowanych na bieżący rok? Większość z nich powinna wejść w życie od 1 sierpnia 2022 (te wynikające z dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej – nr 2019/1152) lub 2 sierpnia 2022 (te wynikające z dyrektywy work-life balance – nr 2019/1158). Zważywszy jednak na bieżący postęp prac, terminy te nie zostaną dochowane. Dodatkowo ustawodawca na rok 2022 zaplanował także nowelizację Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Zapoznaj się z naszym cyklem publikacji na temat zmian w Kodeksie pracy 2022. W jego ramach ukażą/ukazały się:

 

 1. Umowa o pracę na okres próbny – ważne zmiany od 1 sierpnia!
 2. Od 1 sierpnia pracodawcy powinni uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony?
 3. Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu w związku z korzystaniem z uprawnień pracowniczych
 4. Niebawem zmiany w zakazie konkurencji! Czy od 1 sierpnia pracownicy zyskają prawo do równoległego zatrudnienia?
 5. Dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawców po nowelizacji Kodeksu pracy
 6. Nowe prawo pracowników: będą mogli wnioskować o bezpieczniejsze warunki pracy
 7. Przerwy w pracy po zmianach w Kodeksie pracy z 2022 roku
 8. Wkrótce nowe zwolnienie od pracy: z powodu działania siły wyższej
 9. Niebawem szersze uprawnienia rodziców dzieci do lat 8
 10. Od 2023 roku wydłużenie urlopu rodzicielskiego i szersza ochrona przed zwolnieniem?
 11. Ile wyniosą zasiłki na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim po oczekiwanej nowelizacji Kodeksu pracy?
 12. Urlop ojcowski 2022 a 2023 – jakie są planowane zmiany?
 13. Zmiany w zasadach udzielania i korzystania z urlopu wychowawczego
 14. Urlop opiekuńczy wg nowych zasad po nowelizacji Kodeksu pracy
 15. Zmiany w katalogu wykroczeń przeciw prawom pracownika wskutek nowelizacji Kodeksu pracy
 16. Kontrola trzeźwości pracowników – planowane zmiany w Kodeksie pracy
 17. Praca zdalna – planowane zmiany w Kodeksie pracy

Specjalista ds. płac w Grant Thornton w dziale Outsourcingu. Związany z Grant Thornton od 2022, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zobacz także