Czy można żądać podczas rekrutacji adresu zameldowania kandydata?

Do prezesa UODO wpłynęło pytanie o możliwość żądania w toku rekrutacji adresu zameldowania i adresu korespondencyjnego kandydata. Zdaniem PUODO – nie. Dlaczego?   Według prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pracodawca ma możliwość przetwarzania adresu zameldowania, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, niezbędnych do wypełnienia formularza ZUS ZUA, dopiero po nawiązaniu stosunku pracy z kandydatem ubiegającym […]

Czytaj więcej