Czy jesteśmy świadkami zmiany podejścia do przetwarzania danych osobowych „na zapas”?!

W przeszłości i PUODO i sądy podważały zasadność przetwarzania danych osobowych „na zapas”, „na wypadek roszczeń” czy „dla celów ochrony przed ewentualnym roszczeniem”. Najnowsze orzeczenie z 4 sierpnia może być przełomem…   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu wydanym 4 sierpnia 2022 r. wskazał, że pracodawca może przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy po […]

Czytaj więcej

Czy można żądać podczas rekrutacji adresu zameldowania kandydata?

Do prezesa UODO wpłynęło pytanie o możliwość żądania w toku rekrutacji adresu zameldowania i adresu korespondencyjnego kandydata. Zdaniem PUODO – nie. Dlaczego?   Według prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pracodawca ma możliwość przetwarzania adresu zameldowania, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, niezbędnych do wypełnienia formularza ZUS ZUA, dopiero po nawiązaniu stosunku pracy z kandydatem ubiegającym […]

Czytaj więcej