Alert! 16 maja weszły w życie zmiany w zgłoszeniach pracowników do ZUS-u wymagające podawania kodu zawodu!

Konieczność podawania 6-cyfrowego kodu zawodu osoby zgłaszanej do ubezpieczeń społecznych, to nowy obowiązek pracodawców związany głównie z celami statystycznymi. Co warto na ten temat wiedzieć?   Od 16 maja br. płatnik składając dokumenty ZUS ZUA i ZUS ZZA będzie musiał na nich wykazywać kod zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego. W związku z tym w Dzienniku Ustaw […]

Czytaj więcej

Wiemy ile co najmniej będzie musiała wynosić płaca i stawka godzinowa w 2022 roku!

GUS ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. – to bazowa kwota do kalkulacji płacy i stawki minimalnej w przyszłym roku. O ile wzrosną wobec bieżącego roku?   12 maja br. GUS ogłosił, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła 5681,56 zł. Oznacza to, że (zgodnie z ustawą z 10 […]

Czytaj więcej

Szczepienia przeciw Covid-19 dla cudzoziemców

Czy cudzoziemcy mogą w Polsce zaszczepić się przeciw COVID-19 na tych samych zasadach, co Polacy? Czy muszą za takie szczepienie płacić?   Szczepienia przeciw Covid-19 dla cudzoziemców przebywających w Polsce – te legalne – są wykonywane bezpłatnie. Samo przystąpienie do programu szczepień jest możliwe w odpowiednim momencie wynikającym z harmonogramu szczepień.   Którzy cudzoziemcy w […]

Czytaj więcej

Alert! Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 23 maja 2021 roku

Kolejny raz rodzice uzyskali prawo do skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego – tym razem do 23 maja br., na dotychczasowych zasadach.   Przypominamy! Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy: jeden z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego), szkoła zapewnia opiekę dziecku i rodzic z tej opieki […]

Czytaj więcej

Jakie cele antydyskryminacyjne chce osiągnąć KE i co to znaczy dla pracodawców?

Jakie nowe obowiązki już wkrótce będą ciążyły na pracodawcach w związku ze zmianami regulacyjnymi szykowanymi przez Komisję Europejską w zakresie antydyskryminacyjnej polityki płacowej?   Komisja Europejska 4 marca br. zaprezentowała „Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości między mężczyznami i […]

Czytaj więcej

Planowane zmiany w zwolnieniach lekarskich i szersze uprawnienia ZUS od 2022 roku?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje projekt ustawy, który zmieni między innymi zakres świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Poniżej szczegóły.   Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z […]

Czytaj więcej

Przechowywanie elektronicznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w tradycyjnych aktach osobowych

W okresie epidemii pracodawcy i pracownicy coraz częściej decydują się na rozwiązanie umowy w formie elektronicznej. Taki sposób zakończenia stosunku pracy rodził jednak pytania dotyczące sposobu przechowywania elektronicznego dokumentu w tradycyjnych aktach osobowych pracownikach. Najnowsze stanowisko MRPiT rozwiało wszelkie wątpliwości.   Zgodnie z art. 30 par. 3 kodeksu pracy oświadczenie dot. rozwiązania lub wypowiedzenia umowy […]

Czytaj więcej

Monitoring służbowej poczty na home office?

Czy można monitorować pocztę pracowników wykonujących pracę zdalnie? Kiedy pracodawca ma prawo do monitorowania poczty pracowników? Jakie ma obowiązki związane z monitoringiem poczty służbowej?   W sytuacji, w której duża część pracowników przeszła na zdalny tryb wykonywania służbowych zadań, coraz częściej zacierają się granice między pracą a życiem prywatnym. Stąd pojawiają się pytania o to, […]

Czytaj więcej

Szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy – szczegółowe wytyczne

4 maja 2021 roku ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy. Co warto na ten temat wiedzieć?   Pracodawca, aby wziąć udział w rządowym programie szczepień, musi: zebrać minimum 300 chętnych do zaszczepienia się przeciw Covid-19, nawiązać współpracę z istniejącym punktem szczepień (podmiotem wykonującym działalność leczniczą, tj. PWDL, zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu […]

Czytaj więcej

Podstawy koncepcji Total Rewards

Nowoczesne postrzeganie polityki płacowej w holistycznym ujęciu jest znane jako Total Rewards, czyli łączne korzyści z pracy. Jakie są kluczowe założenia koncepcji Total Rewards?   Koniec XX. wieku przyniósł nowe, bardziej kompleksowe, ujęcie systemu wynagrodzeń. Uwzględnia ono wszystkie elementy wpływające na zaangażowanie pracownika, pozwalające budować jego wzrost wartości dodanej dla organizacji. Koncepcja ta zwraca uwagę […]

Czytaj więcej