Zmiany w PPK – rząd przyjął projekt noweli

Kluczowymi beneficjentami zmian mają być osoby przebywające na urlopach wychowawczych bądź pobierające zasiłek macierzyński.

 

W miniony wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Główne zmiany, to zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz generalnie uproszczenie systemu.

 

Najważniejsze zmiany

Oto kluczowe rozwiązania, jakie mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw:

  • „rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (dzięki tej zmianie podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów związanych z macierzyństwem);
  • umożliwienie zastosowania podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK;
  • wprowadzenie dodatkowej możliwości informowania uczestników PPK przez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej;
  • w celu zapewnienia efektywności dokonywanych inwestycji wprowadzono dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz – na poziomie nie niższym niż 75 proc. najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty.”

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczania wynagrodzeń pracowników? Skorzystaj z outsourcingu kadr i płac Grant Thornton >> 

 

Warto wiedzieć

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), to powszechny program oszczędności prowadzony przez rząd, Polski Fundusz Rozwoju oraz organizacje pracodawców i związki zawodowe. Ustawa o PPK zakłada dobrowolne, solidarne odkładanie oszczędności przy udziale pracownika, pracodawcy i państwa. Gromadzone środki mają być dodatkowym źródłem kapitału dla osób przechodzących na emeryturę. Obowiązkowa składka na PPK wynosi 1,5 proc. pensji brutto. Dodatkowo będzie można „odłożyć” pracownikowi do 2,5 proc. pensji.

Do PPK automatycznie zostaną zapisani pracownicy mający od 18 do 55 lat, natomiast osoby po 55. r. ż. będą mogły przystąpić do PPK na własny wniosek. Z udziału w PPK będzie można zrezygnować w dowolnym momencie, tak jak i do niego dołączyć. Wpłaty do PPK będą mogły być kosztami uzyskania przychodu.

Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia br. z półrocznym vacatio legis. Największe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników, zaczną stosować przepisy ustawy o PPK od 1 lipca 2019 r. Następnie, w odstępach półrocznych (do stycznia 2021 r.), do programu będą dołączały coraz mniejsze podmioty.

O wyborze PPK będzie decydował pracodawca.

 

 

oprac.: HZK na podst. komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj