Katarzyna Fibiger-Bielska

Świadczenia z ZFŚS po uzyskaniu oświadczenia od pracownika

W dniu 4 maja 2019 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Ustawy o ZFŚS nakładające na pracodawców nowe obowiązki.   Członkowie Komisji Socjalnej  powinni posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wraz ze zobowiązaniem do zachowania ich w tajemnicy. Przechowywanie danych osobowych jest dopuszczalne przez okres niezbędny do uzyskania świadczeń z ZFŚS oraz okres niezbędny do dochodzenia […]

Czytaj więcej

Terminy przechowywania akt osobowych

Z początkiem nowego roku zaczęły obowiązywać nowe terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej.   Od 1 styczna 2019 roku zostały wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej (ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją). Zgodnie z nowymi przepisami okresy przechowywania akt […]

Czytaj więcej