Emerytury stażowe – dla kogo i na jakich zasadach?

O emerytury stażowe upominają się od dłuższego czasu związkowcy z NSZZ „Solidarność” czy OPZZ. Los projektu obywatelskiego w tej sprawie nie jest jednak przesądzony. Jakie zasady miałyby obowiązywać, gdyby doszło do wypłaty tych świadczeń?

 

Emerytury są świadczeniem wypłacanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które pracowały zawodowo i uzyskiwały przychody z tytułu umowy o pracę. Źródłem finansowania emerytur jest odprowadzana od osiąganych przychodów składka na ubezpieczenie emerytalne.

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.

Emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły powyższy wiek emerytalny oraz odpowiedni staż pracy, tj. 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

 

Projektowane zmiany w przepisach: emerytury stażowe

Pod koniec września do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych przygotowany przez NSZZ “Solidarność”, pod którym zebrano 235 tysięcy podpisów.

Zgodnie z przygotowanym projektem na wcześniejszą emeryturę mogłyby przejść osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., których okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą odpowiednio 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn. Minimalny wiek przejścia na emeryturę wynosiłby wówczas 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – czyli byłby o 5 lat niższy, niż obecnie. Do wypłacania co najmniej emerytury minimalnej trzeba będzie mieć również uzbierany odpowiedni kapitał. Emerytura stażowa byłaby wypłacana pod warunkiem, że jej wysokość nie byłaby niższa, niż najniższe świadczenie emerytalne, tj. aktualnie 1250,88 zł brutto.

Projekt „Solidarność” został najpierw skierowany do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych w celu wydania opinii dotyczącej zgodności z prawem Unii Europejskiej. Obecnie znajduje się przed pierwszym czytanie w Sejmie, co ma nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy płacowych pracowników?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Główny Specjalista/Koordynator ds. płac i kadr. Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj