Przelewy do ZUS - indywidualny rachunek bankowy

Od 1 stycznia 2018 roku Płatnicy składek rozliczając się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych korzystać będą z jednego indywidualnego rachunku bankowego w miejsce poprzednich trzech bądź czterech kont, na które dokonywane były przelewy na poszczególne składki: społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz, opcjonalnie, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dowiedz się więcej o doradztwie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych-> 

 

Ustawowe terminy wpłat pozostaną bez zmian.

Co najważniejsze, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje na siebie obowiązek podzielenia wpłaty na wszystkie rodzaje opłacanych składek.  Dokona tego na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych. W pierwszej kolejności wpłaty zasilą wszystkie istniejące należności zaległe, a w przypadku ich braku wpłata zostanie zaliczona na poczet bieżących składek. Bez znaczenia będzie, czy w danym miesiącu rozliczano jednocześnie pracowników i zleceniobiorców – Płatnik wykona jeden przelew z tytułu wszystkich należności na indywidualne konto.

Dotychczasowe rachunki bankowe dla wpłat składek pobieranych przez ZUS zostały zamknięte z dniem 31 grudnia 2017 r. i bez nowego numeru NRS opłacenie składek w 2018r nie będzie już możliwe.

Pierwsze dwie cyfry indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS) to liczba kontrolna rachunku bankowego. Kolejnych 11 cyfr to zakodowany identyfikator ZUS (60000002 026), a ostatnich 13 cyfr to kod identyfikujący Płatnika składek, z czego 3 cyfry będą oznaczały zakres numerów deklaracji, a 10 cyfr na końcu numeru rachunku, to NIP Płatnika.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Zobacz także

Skomentuj