W oczekiwaniu na Tarczę 9.0 można wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za marzec 2021!

Przedsiębiorcy liczący na zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy 9.0 mogą ubiegać się o odroczenie płatności za marzec na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale wniosek powinni złożyć najpóźniej w dniu, w którym upływa termin płatności składek!   Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w kłopotach finansowych mogą wnioskować o odroczenie płatności składek ZUS, mimo, […]

Czytaj więcej

Nowa stopa procentowa składki wypadkowej obowiązuje od 1 kwietnia 2021!

W kwietniu rozpoczął się nowy rok składkowy i zaczęły obowiązywać ustalone przez ZUS nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe.   Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla blisko 155 tys. płatników składek, którzy przekazali informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, […]

Czytaj więcej

31 marca upływa ważny termin dotyczący zwolnienia ze składek ZUS w ramach Tarczy 8.0!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  przypomina, że przedsiębiorcy uprawnieni do zwolnienia ze składek ZUS w ramach Tarczy 8.0 mają czas tylko do 31 marca br. na złożenie dokumentów rozliczeniowych, zaś sam wniosek o zwolnienie mogą złożyć do 30 kwietnia br.   Uprawnieni przedsiębiorcy (czyli posiadający określony kod PKD jako przeważający w ich działalności gospodarczej), którzy na podstawie […]

Czytaj więcej

Czy wiesz, że Polska jest niemal jedynym krajem w UE, w którym kobiety mogą przejść wcześniej na emeryturę?

Zastanawiasz się, jak płeć wpływa na wysokość emerytury? Wiesz w jakim wieku i w jakiej wysokości otrzymasz emeryturę? Co to jest luka emerytalna i czy grozi ci ubóstwo emerytalne?   Emerytury są świadczeniem wypłacanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które pracowały zawodowo i uzyskiwały przychody z tytułu umowy o pracę. Źródłem finansowania emerytur jest odprowadzana […]

Czytaj więcej

Alert! Roczna informacja ZUS IZMIR dla zatrudnionych tylko do 1 marca 2021!

Płatnicy składek mają czas tylko do 1 marca na przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji ZUS IMIR, choć ustawowy termin przypada 28 lutego.   W bieżącym roku ustawowy termin na przekazanie rocznej informacji o pobranych składkach za pracowników, tj. ZUS IZMIR, przypada w niedzielę, stąd termin ten będzie uznany za zachowany, gdy płatnicy składek przekażą informację ubezpieczonym […]

Czytaj więcej

ZUS rozliczy składki opłacane przez firmy – trwają prace nad Jednolitym Plikiem Ubezpieczeniowym!

Cyfrowy ZUS na miarę XXI wieku, to nie tylko planowany Jednolity Plik Ubezpieczeniowy. Jakie jeszcze ważne zmiany dla przedsiębiorców szykuje ZUS?   Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej wyjawiła jakie zmiany w najbliższych latach czekają przedsiębiorców, w związku z przygotowywaną transformacją cyfrową systemu zabezpieczenia społecznego. Podkreśliła, że dotychczas zrealizowane dwie […]

Czytaj więcej

Nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2021

Płatnicy składający w ZUS-ie ZUS IWA, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego minimum 10 osób, od kwietnia br. zapłacą składki wypadkowe zgodnie z nowymi stopami procentowymi. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia z 3 lutego br. (jego treść jest dostępna tutaj >>), zgodnie z którym od kwietnia br. wejdą w życie nowe stopy procentowe składek […]

Czytaj więcej

Zwolnienie ze składek ZUS za grudzień i styczeń lub styczeń z Tarczy 7.0

Płatnicy składek o określonym PKD mogą wnioskować do ZUS-u o zwolnienie z obowiązku ich opłacania za styczeń 2021 lub grudzień 2020 i styczeń 2021 na mocy Tarczy 7.0 do końca marca br., jednak część formalności powinni dopełnić do końca lutego br.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników […]

Czytaj więcej

Wiadomo ile wyniesie składka zdrowotna ZUS w 2021 roku!

Składka zdrowotna ZUS na rok 2021 wyniesie 381,81 zł – zapłacimy ją już w lutym br. A jak się kształtują pozostałe obciążenia na ZUS w bieżącym roku?   Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku) wyniosło w czwartym kwartale 2020 roku 5656,51 zł. W oparciu […]

Czytaj więcej

Alert! Hotelarze i organizatorzy turystyki tylko do 15 stycznia mogą wnioskować o zwolnienie z ZUS-u!

Jeszcze tylko do 15 stycznia przedsiębiorcy uprawnieni mocą Tarczy 6.0 mogą składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień ubiegłego roku.   Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania) oraz 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki) mogą do 15 stycznia składać wnioski […]

Czytaj więcej