Alert! Tylko do 17 maja można wnioskować o przeliczenie zasiłku macierzyńskiego wg nowych, wyższych stawek!

Prawo do wyższej podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego nie jest automatyczne. Konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie nowej wysokości zasiłku macierzyńskiego – termin wnioskowania o wyższe świadczenia upływa 17 maja 2023 roku!

 

Rodzice, którzy rozpoczęli urlop macierzyński po 26 kwietnia 2023 roku, czyli po wejściu w życie nowych zasad wypłaty zasiłków macierzyńskich, otrzymują wypłatę zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości. Nie dotyczy to jednak osób, które znajdowały się w tzw. okresie przejściowym, czyli:

  • pobierały zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego na dzień 26 kwietnia 2023 r.,
  • złożyły wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego przed 26 kwietnia 2023 r., ale na 26 kwietnia 2023 r. jeszcze go nie pobierały.

Takie osoby są uprawnione do świadczeń w nowej wysokości, jednak aby je otrzymać, muszą złożyć stosowny wniosek – i to w terminie do 17 maja 2023 roku, tj. w ciągu 21 dni od daty wejścia w życie nowych regulacji. Przeliczenie świadczenia dla tych osób nie jest niestety automatyczne.

Co się stanie, jeśli ten termin zostanie przekroczony? Zgodnie z przepisami, zasiłek będzie wypłacany według dotychczasowych, tj. mniej korzystnych zasad.

 

Jak uzyskać wyższy zasiłek macierzyński wg. zasad obowiązujących od 26 kwietnia 2023 roku?

W przypadku pierwszej grupy należy jedynie złożyć wniosek o wypłatę zasiłku w nowej wysokości:

  • do swojego pracodawcy (płatnika zasiłku) w przypadku firm zatrudniających ponad 20 osób – w formie pisemnej
  • lub do ZUS w przypadku firm zatrudniających do 20 osób ­w formie pisemnej lub elektronicznej (np. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) – niestety na stronach ZUS nie znajdziemy wzoru takiego wniosku.

W przypadku drugiej grupy należy ponownie złożyć wniosek o udzielenie urlopu w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 17 maja 2023 roku.

 UWAGA! Niektórzy rodzice mogą znaleźć się w jednej i drugiej grupie, a więc będą zobowiązani do złożenia wniosku o ustalenie nowej wysokości zasiłku oraz do złożenia nowego wniosku o urlop rodzicielski.

 

Zasiłki macierzyńskie wg zasad obowiązujących od 26 kwietnia 2023 roku

Według najnowszych regulacji dotyczących ubiegania się o zasiłek macierzyński, rodzice mają dwie możliwości.

1. Ubezpieczona – matka dziecka, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, z wyłączeniem okresu, o którym mowa w art. 182(1a) § 4 Kodeksu pracy, przysługującego ojcu dziecka.

W takiej sytuacji zasiłek macierzyński wyniesie:

  • 81,5 % podstawy wymiaru za okres 32 tygodnie w przypadku pojedynczego porodu dziecka bez zaświadczenia z ustawy „za życiem”,
  • 70 % podstawy wymiaru za okres 9 tygodni nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego.

 

2. Jeżeli ubezpieczona – matka dziecka nie złoży w ciągu 21 dni po porodzie wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za pełen okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zasiłek macierzyński wyniesie odpowiednio:

  • 100% – za okres urlopu macierzyńskiego;
  • 70% – za pełen okres urlop rodzicielskiego.

 

 Jeżeli w pierwszym roku życia dziecka rodzice nie wykorzystają ani jednego dnia urlopu rodzicielskiego, a matka dziecka złożyła wcześniej wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 81,5%, wówczas zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwał w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku, natomiast za okres urlopu macierzyńskiego wypłaconego już w wysokości 81,5% będzie przysługiwało jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.
UWAGA! Jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego będzie następowało na wniosek ubezpieczonego.

 

Więcej na ten temat w komunikacie ZUS >> Zmiany w zasiłkach od 26 kwietnia 2023 roku <<.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

Autorzy: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Katarzyna Zadykowicz

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także